น้ำมันเครื่องเป็นเสมือนเลือดของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่ดีจะช่วยให้คงสภาพความสมบูรณ์ ลดการสึกหรอ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจึงจำเป็นต่อรถยนต์มาก การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ยากอย่างที่คิด เราสามารถทำได้เองโดยไม่จำเป็นต้องนำรถเดินทางศูนย์บริการที่มีค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น 

          สิ่งที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 
          ===> ประแจหัวกลม

          ===> ประแจสำหรับไขที่กรองน้ำมัน

          ===> ที่รองรับน้ำมันเก่า

          ===> กรวย

          ===> ไส้กรองน้ำมันเครื่องใหม่

          ===> น้ำมันเครื่องใหม่

          ===> ผ้าเช็ด

          ===> ใช้ประแจหัวกลมไขหัวอุดน้ำมันบริเวณด้านล่างของเครื่องยนต์ อย่าเปิดตอนร้อนเด็ดขาด น้ำมันเครื่องอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

          ===> ก่อนที่เราจะปลดหัวอุดออกมา หาภาชนะพร้อมที่กรองมารองไว้ เพื่อความสะดวกในการปลดหัวอุด หากไม่รองไว้ อาจทำให้เราลำบากตอนทำหัวอุดหล่นลงไปในภาชนะ  หลังจากที่ปล่อยน้ำมันจนหมด ใส่หัวอุดกลับไปที่เดิม

          ===> เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้ประแจสำหรับไขไส้กรอง ไขใส้กรองเดิมออก ระวังน้ำมันที่ค้างอยู่ที่ไส้กรองหกเลอะเทอะส่วนใหญ่แล้ว ไส้กรองน้ำมันเครื่องจะอยู่บริเวณใต้ท้องรถ ซึ่งบางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนของเครื่องยนต์

          ===> นำน้ำมันเครื่องใหม่มาทาหัวไส้กรอง และเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปเล็กน้อยประมาณ 2 ใน 3 ของไส้กรอง

          ===> ใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้าไป ไม่จำเป็นต้องใช้ประแจสำหรับไข สามารถใช้มือหมุนได้เลย ระวังน้ำมันที่ใส่ไว้ก่อนหน้านี้ และอย่าหมุนให้แน่นเกินหรือหลวมเกินไป อาจทำให้น้ำมันเครื่องรั่วออกมาได้

          ===> ใช้กรวยรองระหว่างเทน้ำมันเครื่อง โดยใส่น้ำมันลงไปเกือบเต็มถังของถังน้ำมันรถ เช่น ถ้ารถเรามีถังน้ำมัน 4 ลิตร ให้ใส่ 3 ลิตรกว่า ๆ เป็นต้น

          ===> ตรวจสอบระดับน้ำมัน โดยดึงแท่งตรวจสอบ หากน้ำมันไม่พอกับขีด ให้เติมลงไปจนพอดี

          ช้อควรระวัง

          1. อย่าทำการถ่ายน้ำมันเครื่องขณะเครื่องยนต์กำลังร้อน ให้ทิ้งไว้จนเครื่องยนต์เย็นลงแล้วจึงทำการถ่ายได้

          2. ไม่ควรทิ้งน้ำมันเครื่องเก่าในพื้นที่ทั่วไป เพราะ เป็นสารอันตราย ควรนำไปทิ้งที่ปั๊มน้ำมันหรือร้านรับถ่ายน้ำมันเครื่อง

          ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเอง นอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังสามารถมั่นใจได้ว่า น้ำมันเครื่องที่เราใช้นั้น เป็นของใหม่แน่นอน เพราะเราเป็นคนเลือกเองกับมือทั้งนั้นครับ หากมีเวลาคราวหน้าเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เอาวิธีการนี้ไปทดลองใช้คงมีประโยชน์ไม่น้อยเลยครับ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.kapook.com