ปัจจุบันเห็นมีการโฆษณากันมาก เรื่องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ บอกว่าดีกว่าการเปลี่ยนถ่ายในศูนย์บริการทั่วไป เพราะถ่ายได้หมดจดกว่ากัน แต่ก็รวมไปถึงค่าบริการ/บำรุงต่างๆที่สูง จึงอยากให้แล้วลองถามตัวเองดูว่าเมื่อไหร่ถึงจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ และหากจำเป็นควรใช้วิธีไหน

เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินั้น ผมขอเรียนให้ทราบก่อนว่า ระยะเวลาที่สมควรทำการเปลี่ยนถ่ายแต่ละครั้ง ก็คือ ประมาณ 25,000 ถึง 35,000 กิโลเมตรหรือแล้วแต่สภาพการใช้งานและสภาพทางที่วิ่ง เช่น ใช้งานในเมืองที่การจราจรติดขัดมากๆ เกียร์มีการเปลี่ยนไปมาบ่อยๆ และมีความร้อนในน้ำมันเกียร์มาก ก็ควรเปลี่ยนถ่ายที่ระยะทาง 25,000 กิโลเมตร

หรือหากต้องวิ่งผ่านทางที่เป็นฝุ่นมากๆ หรือผ่านทางที่น้ำท่วมขัง ก็ควรเปลี่ยนถ่ายที่ระยะทางไม่เกิน 25,000 กิโลเมตร เช่นเดียวกัน แต่หากผ่านทางที่น้ำท่วมขังเกินกว่าครึ่งล้อ ก็ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทันทีที่ผ่านทางน้ำท่วมนั้นมาแล้วเพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าทางน้ำขังที่เราวิ่งผ่านนั้นได้ซึมเข้าไปในเกียร์บ้างหรือไม่แต่หากคุณใช้รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ในพื้นที่ซึ่งรถไม่ติด การจราจรปลอดโปร่ง เช่น ใช้ในจังหวัด ที่มีอากาศเย็น อย่างลำพูนหรือแพร่ คุณก็สามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติไปได้ถึง 35,000 กิโลเมตร แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหากคุณเป็นคนใช้รถยนต์น้อย ผมแนะนำว่า ไม่ควรเกินสองปี ก็ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้ว

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินั้น ต้องให้ช่างตามศูนย์บริการรถยนต์นั้นๆ หรือช่างในศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่มีความรู้เรื่องเกียร์อัตโนมัติเป็นผู้ทำการให้

โดยปกติแล้วเมื่อถอดน๊อตที่ก้นแคร้ง เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติออกมา น้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะไหลออกมาประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่เกิน 2ใน 3 ของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดในระบบ

ดังนั้นหากเห็นว่าน้ำมันเก่าที่ไหลออกมา มีความสกปรกปะปนอยู่มาก ก็ให้นำรถไปวิ่งใช้งานสักพักหนึ่ง แล้วนำรถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งในขณะที่น้ำมันเกียร์ยังอุ่นๆอยู่เพื่อให้คราบน้ำมันเก่าที่เกาะติดอยู่ภายในเกียร์ถ่ายเปลี่ยนออกได้อย่างหมดจด และหากรถยนต์รุ่นนั้นๆ มีกรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ แบบที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ก็ให้ถอดกรองออกมาล้างทำความสะอาดด้วยทุกครั้ง หรือถ้าเป็นแบบล้างไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนกรองทุกครั้ง

ในคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่บ้าง สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติด้วยตนเองให้สะอาดได้ไม่ยากนัก ด้วยวิธีการที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้คือ หาตำแหน่งที่ติดตั้งระบบระบายความร้อนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า ออยล์คูลเลอร์เกียร์อัตโนมัติ จากนั้นก็ดูว่าสายยางเส้นไหน เป็นเส้นที่ส่งน้ำมันเข้าออยล์คูลเลอร์ เส้นไหนเป็นเส้นที่ส่งน้ำมันออกจากออยล์คูลเลอร์ เมื่อพบแล้วให้ถอดสายยางส่วนที่ออกจากออยล์คูลเลอร์ของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ แล้วติดเครื่องยนต์ขึ้นมา ไม่ต้องเร่งเครื่อง คอยดูว่าน้ำมันเกียร์อัตโนมัติไหลออกมาจากสายยางดังกล่าวจนหมด


พอเริ่มเห็นฟองอากาศก็ให้ดับเครื่องยนต์แล้ว สวมสายยางกลับไปอย่างเดิมให้แน่น จากนั้นก็เติมน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเข้าไปตามปริมาณ หากเห็นว่าน้ำมันเกียร์ อัตโนมัติไม่ค่อยไหลออกมา ให้ดึงเบรกมือรถเอาไว้ให้แน่น เหยียบเบรคให้สนิท แล้วโยกคันเกียร์ไปมา ระหว่างต้าแหน่ง N ไป D สลับไปมาเบาๆ จนเห็นน้ำมันเกียร์ไหลออกมาหมด (ห้ามกระชากเกียร์!!!เพราะอาจยิ่งทำให้เกียร์เสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น) เมื่อเติมน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเข้าไปแล้ว ให้นำรถออกไปวิ่งใกล้ๆ อย่างนุ่มนวล แล้วกลับมาวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากเห็นว่าระดับน้ำมัน เกียร์ต่้ากว่าระดับมาตรฐาน ก็เติมลงไปให้ถูกต้อง เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

ที่มา : homebankstore.com