ฝาสูบ (Cylinder head) คือชิ้นส่วนสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ที่ติดตั้งครอบอยู่บนเสื้อสูบ (Cylinder block) โดยทำหน้าที่หลายอย่างเช่น เป็นส่วนด้านบนของห้องเผาไหม้ , เป็นที่ยึดเกาะของหัวเทียน (Spark plug) , มีรูสำหรับเป็นปลอกนำวาล์ว , มีร่องโพรงน้ำเพื่อให้น้ำในระบบระบายความร้อน ใหลผ่านได้ , มีร่องโพรงอากาศ สำหรับให้ไอดี หรือไอเสียผ่าน

การติดตั้งฝาสูบเข้ากับเสื้อสูบ จะมีชิ้นส่วนอีกชี้นหนึ่งเรียกว่า ปะเก็นฝาสูบ (Cylinder head gasket) แทรกอยู่ตรงกลาง เพื่อช่วยซับแรงปะกบกันระหว่างโลหะ 2 ชิ้น (ฝาสูบ กับเสื้อสูบ)

และส่วน ก้านกระทุ้ง (Pushrod) หรือที่มักเรียกกันว่า “ตะเกียบวาวล์” เป็นแกนรับแรง ที่ส่งต่อมาจากลูกกระทุ้ง (Cam follower) ไปให้กับกระเดื่องวาล์ว (Rocker arm) ในเครื่องยนต์ประเภท Over Head Valve (OHV)

ส่วนอาการที่พบกันบ่อยในฝาสูบคือ อาการฝาโก่ง

อาการฝาโก่งคือ อาการที่เครื่องยนต์มาความร้อนพุ่งสูงเนื่องจากความร้อนของกำลังอัดไม่ถูกเก็บอยู่ในห้องเผาไหม้แล้วหลุดออกไปตามรูระบายความร้อนหรือทางน้ำมันเครื่องเนื่องจากฝาสูบเกิดการขยายตัวจนอาจทำให้ฝาสูบแตกจากความร้อน พอเครื่องเย็นตัวลงฝาก็จะหดตัวกลับแต่ก็ไม่สามารถคืนรูปได้ดังเดิมเพราะน๊อตที่ยึดฝาสูบ อาการนี้จะทำให้เครื่องยนต์สูญเสียกำลังอัดทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเร่งความเร็วได้ตามอัตราที่ควรจะเป็น


อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ตำแหน่งที่รั่วนั้นเช่น น้ำไหลเข้าไปในห้องเผาไหมแล้วทำให้น้ำที่คอยทำให้เครื่องเย็นลงเกิดการระเหยไปจนหมดหรืออาจจะเกิดอาการที่น้ำไปผสมกับน้ำมันเครื่อง


แต่อาการนี้ก็สามารถแก้ได้โดยการนำฝาสูบไปเจียรหน้าให้เรียบแล้วเปลี่ยนประเก็นให้เหมาะสมกับขนาดที่ควรจะใช้แต่อายุการใช้งานก็จะสั้นลงไป ทางที่ดีควรจะหาฝาเปลี่ยนให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายกับอะไหล่ส่วนอื่นๆภายในเครื่อง