ขั้นตอนการพ่วงแบตรถยนต์ Step by Step

สำหรับคนที่ใช้รถมานานๆ หากรถของคุณไม่เคย “แบตเตอรี่หมด” ก็ถือว่าดวงดีมากๆ เพราะความจริงแล้วอาการแบตหมดนั้นมีได้หลากหลายสาเหตุมาก ไม่ว่าจะเป็นการลืมเปิดไฟทิ้งไว้ การจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน ลืมเติมน้ำกลั่น หรือแบตหมดอายุ ฯลฯ และเมื่อเกิดเหตุแบตหมด รถคันเก่งก็จะไม่สามารถสตาร์ทติดได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องทำการ “พ่วงแบต” เพื่อให้รถของเรามีไฟฟ้าพอที่จะหมุดเครื่องยนต์ให้ทำงานได้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1. สายพ่วงแบต ควรเป็นสายที่มีคุณภาพด้วยเพราะหากสายเล็กเกินไป ไฟฟ้าส่งผ่านมาได้ไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะพ่วงไม่ติดได้นะครับ
2. รถที่มาช่วยเหลือ

ขั้นตอนการพ่วงแบต
1. ดับเครื่องและไฟฟ้าทั้งหมดของรถทุกคัน
2. นำสายสีแดงไปหนีบไว้กับขั่วบวกของรถคันที่แบตหมด
3. นำสายสีแดงอีกด้านไปหนีบไว้กับรถที่มาช่วยเหลือ
ใช้สายสีแดงกับแบตขั้วบวก ส่วนใหญ่แล้วขั่วบวกจะมีพลาสติกหรือยางหุ้มอยู่

4. นำสายสีดำหนีบไว้กับขั่วลบของรถที่มาช่วยเหลือ
5. นำสายสีดำอีกด้านไปหนีบไว้กับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องยนต์

ภาพตัวอย่างการหนีบสายสีดำกับโลหะของเครื่องยนต์

ภาพตัวอย่างคันสีเหลือคือคันที่แบตหมด คันสีฟ้าคือคันที่มาช่วยเหลือ

6. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่มาช่วยเหลือ ทิ้งให้เดินเบาไว้สัก 1 นาที
7. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตหมด โดยปกติหากไม่มีอะไรผิดพลาดเครื่องก็จะติด จากนั้นปล่อยให้เดินเบาไว้สักพัก (อาจจะ 3-5 นาที)
8. เมื่อแน่ใจแล้วว่าเครื่องยนต์ไม่ดับแน่ ก็ให้ถอดสายพ่วงแบตออก ทำตามย้อนกลับไป
9. นำรถเข้าไปที่ร้านแบตให้เช็คสภาพ หากเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนซะ

เครดิต www.heremoo.com