ซุเปอร์ชาร์จเจอร์ (Supercharger) คืออะไร?

        ซุเปอร์ชาร์จเจอร์ (Supercharger, Blower, Compressor) คืออุปกรณ์อัดอากาศเข้าห้องเผาไหม้เพื่อสร้างกำลังเพิ่มเติมให้กับเครื่อง ยนต์ จุดประสงค์เดียวกันกับเทอร์โบคืออัดอากาศเพิ่มเติม เพียงแต่มีวิธีการทำงานของระบบที่ต่างกัน ปกติแล้วเทอร์โบปั่นอากาศเข้าห้องเผาไหม้จากแรงดันของไอเสียมาหมุนกังหัน เทอร์โบเพื่อปั่นลมเข้าห้องเผาไหม แต่สำหรับซุเปอร์ชาร์จจะปั่นอากาศจากการหมุนของพลูเล่ของเครื่องยนต์

ระบบซุเปอร์ชาร์จเจอร์ (Supercharger)
จะใช้อุปกรณ์ปั๊มพ์อัดอากาศ โดยได้รับพลังงานมาจากสายพาน ซึ่งคล้องไว้กับพูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวสร้างกำลังส่งเข้าเครื่องยนต์ต่อไป

ข้อดี
สามารถทำงานได้ตั้งแต่รอบต้นๆ ซึ่งจะให้การตอบสนองที่ดีกว่าเทอร์โบ
ข้อเสีย
ระบบจะใช้กำลังจากพลูเล่เครื่องยนต์ทำให้ศูนย์เสียกำลังไปบางส่วน แตกต่างจากเทอร์โบที่ใช้แรงดันของไอเสีย

เครดิต www.heremoo.com