ระบบ TRC คืออะไร? ทำงานยังไง?

ระบบ TRC (Traction Control System) คือระบบที่จะช่วยป้องกันการหมุนฟรีของล้อ ซึ่งจะช่วยให้นักขับสามารถควบคุมการรถได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกตัว เข้าโค้ง หรือต้องวิ่งบนถนนเปียก เพราะหากล้อใดหมุนได้เร็วกว่ามากๆ จะทำให้รถเสียสมดุลได้ เช่น รถที่ขับเคลื่อนล้อหลังหากเราออกตัวรุนแรงมากเกินไป ล้อหลังก็จะหมุนฟรี และหมุนเร็วกว่าล้อชุดหน้ามาก ทำให้เกิดการท้ายปัดได้ ระบบ TRC นี้จะมาคอยควบคุมการหมุนฟรีของล้อหลังไม่ให้มีมากจนทำให้รถเสียสมดุล นักขับก็จะสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้น

หากไม่มีระบบ TRC ค่อยช่วยเหลือ รถจะเกิดการ Oversteer ได้ง่ายกว่า

โดยระบบ TRC จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของล้อทั้ง 4 ล้อ ทำงานร่วมกับกล่องสมองกลเพื่อใช้ในการคำนวนและควบคุมการทำงานทั้งหมด โดยเมื่อล้อหลังมีอัตราการหมุนมากกว่าล้อหน้า ระบบ TRC จะส่งสัญญาณไปควบคุมระบบเบรกเพื่อไปชะลอความเร็วของล้อหลัง และในเวลาเดียวกันก็จะส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ให้ลดกำลังลง โดยทั้งหมดจะทำงานเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น การทำงานร่วมกันดังกล่าวของระบบเบรกและการลดกำลังเครื่องยนต์จะช่วยให้ลด อาการปัดหรือลื่นไถลออกจากเส้นทางเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

เครดิต www.heremoo.com