EGR ระบบรักโลกที่รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ต้องมี!!

ระบบ EGR หรือชื่อเต็มคือ Exhaust Gas Recirculation มันคือระบบที่ถูกวิจัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจาก ท่อไอเสียรถยนต์ (ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากการเผาไหม้นั่นแหละ) โดยระบบ EGR จะทำหน้าที่ดึงไอเสียบางส่วนกลับไปใช้ในกระบวนการเผาไหม้ซ้ำ โดยจะผสมกับอากาศหรือไอดีที่ถูกดูดเข้ามาใหม่ ผสมกันก่อนจะส่งเข้าห้องเผาไหม้ โดยทั้งหมดจะถูกประมวลผลจากกล่อง ECU และกระบวนการนี้ก็จะทำซ้ำไปในลักษณ์นี้เรื่อยๆ ผลก็คือ ค่ามลพิษจากไอเสียของรถที่มีระบบ EGR ลดลง ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นระบบที่รถทุกคันมีเลยก็ว่าได้ เผื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่ประเทศนั้นๆ กำหนด

ภาพตัวอย่างขั้นตอนการนำไอเสียบางส่วนกลับมาใช้ใหม่

คลิปแสดงการทำงานของระบบ EGR

เครดิต www.heremoo.com