LIMITED SLIP หรือ “เต็ด” มันคืออะไร?

Limited Slip ชื่อย่อ LSD หรือที่เราได้ยินกันในชื่อว่า “เต็ด” มันคืออะไรกัน จริงๆ แล้วมันก็คือตัวที่ทำหน้าที่ล็อคเพลาขับทั้งสองข้างเพื่อให้เพลาทั้งสองหมุน ไปพร้อมๆกัน ทำให้การส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยในขณะที่มีล้อข้างหนึ่งหมุนฟรี (slip) เจ้า Limited Slip ก็จะทำให้ล้ออีกข้างมีกำลังเพื่อให้ตะกายผ่านไปได้

ซึ่งในรถที่ไม่มี Limited Slip กำลังจากเครื่องยนต์ของจะถูกส่งที่ไปล้อข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นซึ่งการมี Limited Slip จะมีประโยชน์มากในการวิ่งบนพื้นที่ลื่น เช่นบนหิมะ โคลน หรือพื้นที่มีน้ำแข็งปกคลุม และที่เคยได้ยินมาว่าจับ 50% บ้างหรือ 40% บ้างนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะตัวเลขที่ยกตัวอย่างมานั้นหมายถึง อัตราการจับตัวของ Limited Slip กับ เฟื่องท้าย ซึ่งแท้จริงแล้วการจับกันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเร่งเครื่องยนต์เพราะ ถ้าเร่งเครื่องมากการจับกันก็มากตาม และถ้าเร่งน้อยก็จับกันน้อย

การทำงานของ Limited Slip นั้นจะต้องอาศัยแผ่นคลัทซ์หรือสปริง (แล้วแต่แบบของ Limited Slip) เป็นตัวจับการหมุนของแรงจากชุดเฟืองดอกจอกให้เพลาขับทั้งสองข้างหมุนไปพร้อม กันโดยการที่จะจับกันนั้นได้อาศัยแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนของเพลาขับทำ ให้ไปดันชุดแผ่นคลัทซ์ ให้แนบติดกับเสื้อชุดเฟืองดอกจอกจนเพลาทั้งสองข้างหมุนไปด้วยความเร็วรอบที่ เท่ากันได้ ส่งผลให้เกิดการ slip น้อยลงในการออกตัวแรงๆ และกำลังที่ไดจากเครื่องยนต์ก็ส่งลงมาสู่ล้อได้อย่างเต็มที่ทำให้มาการเกาะ ถนนมากขึ้นทั้งตอนอยู่ในโค้งและทางตรงเลย

Limited Slip แบบแผ่นคลัทช์

Limited Slip แบบสปริง

LIMITED SLIP แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1 WAY นิยมใช้กับรถทุกประเภท สามารถบังคับได้ง่าย เหมาะกับมือใหม่และการใช้งานบนท้องถนน Limited Slip แบบนี้คลัตช์จะจับเฉพาะตอนเร่งเครื่อง

1.5 WAY เหมาะกับรถขับเคลื่อนล้อหน้า โดยที่ Limited Slip ชนิดนี้ คลัตช์จะจับตอนเร่งและเมื่อถอนคันเร่งจะจับแค่เพียงครึ่งเดียว ทำให้ออกจากโค้งได้เร็ว ซึ่งเหมาะกับการแข่งขัน เช่น จิมคาน่า

2 WAY เหมาะกับแข่งขัน นิยมใช้กับรถขับเคลื่อนล้อหลัง และ ขับเคลื่อน 4 ล้อ Limited Slip ชนิดนี้ จะจับทั้งตอนเร่งและถอนคันเร่ง ทำให้ควบคุมรถในการเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ

คลิปการทำงานของ Limited Slip

เครดิต www.heremoo.com