เหินน้ำ

        อาการลอยตัวหรือเหินน้ำเกิดขึ้นเมื่อยางรถไม่สามารถรีดน้ำระหว่างยางและพื้นผิวถนนออกได้ ซึ่งทำให้ยางใดยางหนึ่ง หรือเกือบทั้งหมดเกิดอาการลอยบนพื้นผิวน้ำ ทำให้ยางและตัวรถลื่นไถล

         การเหินน้ำเกิดขึ้นเมื่อยางชำรุดและดอกยางตื้นเกินไป ขับด้วยความเร็วสูงเกินไปจนดอกยางไม่สามารถรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีน้ำขังบนถนนมากเกินกว่าประสิทธิภาพของดอกยาง

         เมื่อเกิดอาการเหินน้ำ พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบากะทันหัน และรถไม่ตอบสนองต่อการควบคุมพวงมาลัย

         รอบเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างกะทันหันในขณะที่ความเร็วรถไม่เพิ่มขึ้น โดยอาการนี้จะมาพร้อมกับการกระตุก (เนื่องจากยางสูญเสียการยึดเกาะชั่วขณะ) ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ายางรถของคุณเริ่มสูญเสียการควบคุม

          เราแนะนำว่าควรลดความเร็วลงด้วยการผ่อนคันเร่งแต่ไม่ควรถอนคันเร่งทั้งหมด รอให้ความเร็วลดลงและให้ยางยึดเกาะถนนอีกครั้ง ไม่ควรเบรก ไม่ควรใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

         ถ้าหากรถเริ่มลื่นไถล ผู้ขับขี่ควรควบคุมพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการให้รถมุ่งไปจนกว่ารถจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ ไม่ควรเบรก ไม่ควรลดความเร็ว และควรเหยียบคันเร่งด้วยน้ำหนักเบาที่คงที่สม่ำเสมอ การควบคุมด้วยความนุ่มนวลมีความสำคัญ

         สิ่งสำคัญคือไม่ขับรถเร็วในขณะฝนตก

เครดิต www.gmcarmagazine.com