สลับยางรถยนต์ คนใช้รถไม่ควรมองข้าม – ช่างเค

ยางรถยนต์ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ การสลับยางรถยนต์จึงถือเป็นอีกวิธีในการยืดอายุการใช้งาน และทำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ…ในการสลับยางรถยนต์ก็จะแบ่งออกเป็นหลายแบบ แต่แบบไหนที่เหมาะกับรถของเรา มาดูกันครับ…

1. สำหรับรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า การสลับยางจะเป็นรูปแบบการทะแยง จากด้านหลังไปด้านหน้า ตามรูปที่ (1) หรือ สลับยางแบบกากบาท แบบรูปที่ (2) ก็ได้สามารถทำได้
2. สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง หรือ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ก็ให้ สลับยาง จากด้านหน้าไปด้านหลัง เหมือนรูปที่ (3)
3. สำหรับรถยนต์ที่มีการใส่ยาง ที่เป็นชนิดที่มีทิศทางการหมุนทางเดียว จะใช้การสลับยาง แบบรูปที่ (4)
4. สำหรับรถที่ใส่ล้อ และ ยาง ที่มีขนาดด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากัน รวมถึงดอกยางแบบไม่เป็นเป็นทิศทาง แนะนำให้การสลับยาง ในแบบรูปที่ (5)
5. การสลับยาง แบบ 5 วง หรือแบบใช้ ยางอะไหล่ คือเพื่อให้ดอกยาง ให้มีขนาดที่เท่าๆกันทั้ง 5 เส้น  โดยจะให้ทำการสลับยาง ตามแบบรูปที่ (6) และ (7)

เพิ่มเติมนะครับ : สำหรับรถทั่วไปควรสลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร และ 5,000 กิโลเมตร สำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (รถแต่ละประเภทจะมีการสึกหรอแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยครับ)

เครดิต www.kmotors.co.th