สัญญาณอันตราย! ที่บ่งบอกว่าระบบเกียร์เริ่มมีปัญหา


ระบบเกียร์รถยนต์ทำหน้าที่เป็นตัวส่งกำลังเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนไปได้ไม่ ว่าจะเป็นเดินหน้าหรือถอยหลัง จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในวันนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลสัญญาณอันตรายหากเกียร์มีปัญหา ควรที่จะนำเข้าไปตรวจเช็กซ่อมบำรุงโดยด่วน ได้แก่


o    เกียร์ไม่เข้าตามตำแหน่ง

รู้สึกว่าการเข้าเกียร์บางตำแหน่งนั้น ยากกว่าปกติ เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกเรื่องอายุของเกียร์ แม้จะเกิดในระบบเกียร์ธรรมดามากกว่า แต่ก็พบได้บ่อย เพราะบางครั้งอาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิค ตั้งแต่น้ำมันเกียร์ต่ำกว่าที่กำหนด หรือใช้ความหนืดผิดจากที่กำหนด ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของชุดเฟืองในเกียร์

o    เกียร์ไม่ตอบสนอง
มักจะพบในเกียร์อัตโนมัติมากกว่าเกียร์ ธรรมดา เมื่อเข้าตำแหน่งที่ต้องการแล้วชุดเกียร์ไม่สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ บางครั้งอาจมีอาการคล้ายคลัตช์หรือเกียร์ลื่น แต่อาการดังกล่าวมักจะเจอในเกียร์ธรรมดา

o    น้ำมันเกียร์รั่ว
เกิดได้ทั้งกับเกียร์ธรรมดาและเกียร์ อัตโนมัติ อาจจะเริ่มมีการรั่วซึมตามห้องเกียร์ ซึ่งไม่ควรที่จะมองข้ามปัญหานี้ เพราะการที่ชุดเกียร์มีระดับน้ำมันต่ำ อาจทำให้เกิดอุณหภูมิสูงในชุดเกียร์และทำให้พังได้ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การซ่อมนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียว เพราะการถอดประกอบเกียร์จะต้องมีความชำนาญการไม่ต่างจากเครื่องยนต์

o    คลัตช์ติด
อาจไม่เกี่ยวกับตัวชุดเกียร์โดยตรงซึ่งมัก จะเกิดกับรถยนต์เกียร์ธรรมดา ส่วนใหญ่อาการคลัตช์ติดมักเกิดกับรถเก่า เกิดจากคลัตช์ไม่สามารถแยกตัวออกจากล้อช่วยติดอยู่กับเครื่องยนต์ได้ทำให้ ไม่สามารถเข้าตำแหน่งเกียร์อื่นได้ เนื่องจากคลัตช์จะยังคงมีการทำงานอยู่ หากฝืนไปอาจจะทำให้ชุดเกียร์พังได้

o    เกียร์ลื่น
มักเจอในระบบเกียร์ธรรมดา อาการคือเกียร์เข้าตามตำแหน่งเลื่อนไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่างเอง ในเกียร์อัตโนมัติเองก็จะมีอาการคล้ายคลึงกัน แต่จะเห็นชัดมากกว่าตอนช่วงเร่ง เช่น ใช้คันเร่งเท่าเดิมแต่ใช้เวลามากขึ้น หรือรถไม่ค่อยวิ่งทั้งที่เร่งเต็มพิกัด อาการเกียร์ลื่นเองมักจะมีสาเหตุจากน้ำมันเกียร์อยู่ในระดับต่ำเกินไป บางครั้งอาจะมีส่วนมาจากคลัตช์ลื่น หรือผ้าคลัตช์เหลือน้อย

o    เสียงไม่พึงประสงค์
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง โดยจอดรถเข้าเกียร์ว่างคอยเงี่ยหูฟังเสียงคล้ายเหล็กกระทบกัน ถ้ามีเสียงให้รีบตรวจสอบทันที เพราะอาจหมายถึงมีชิ้นส่วนบางอย่างกำลังสึกหรอ อาจจะเป็นตัวฟันเฟืองเกียร์ หรือลูกปืนต่างๆ ที่เสียถ้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

o    กลิ่นไหม้จากเกียร์
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อชุดเกียร์ผิดปกติ หรือเกียร์ทำงานหนัก ทำให้น้ำมันบางส่วนถูกเผาไหม้และกลายเป็นกลิ่นออกมา

เครดิต www.carvariety.com