วิธีการ การปรับตั้งเกนขยาย…ใน เพาเวอร์แอมป์รถยนต์

        การปรับตั้ง ”เกน” การ ขยาย… หรือการปรับความไวอินพุทของ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ นั้น…ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการ ติดตั้ง เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ ในระบบ… เกนขยายที่เหมาะสม…จะช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน…และความเพี้ยนของ เสียง…และยังช่วยให้ได้ไดนามิคเรนจ์ที่กว้างมากขึ้น…ซึ่งมีขั้นตอนการ ปฏิบัติดังนี้…

1.     ปรับปุ่มควบคุมระดับขยายที่ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ ลงให้หมดก่อน…โดยตั้งไว้ที่ความไวต่ำสุด…หรือ V มากสุด…
2.     บรรจุ แผ่นซีดีที่เหมาะสมลงในเครื่องเล่น…หรือเปิดภาครับวิทยุคลื่นที่ชัดเจนที่ สุด…พร้อมหมุนปุ่มวอลลุ่มที่ตัวเฮดยูนิทไปจนได้ยินเสียงเพลงดังออกมา… และหมุนเพิ่มไปเรื่อยๆ…
3.    จน เมื่อได้ยินเสียงเพลงที่พร่าเพี้ยน…ให้ลดระดับลงจนได้ยินเสียงที่เป็นปกติ ไม่พร่าเพี้ยน…ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของเสียงที่มีคุณภาพในการป้อนให้กับ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์…ที่ให้อัตราส่วนของเสียงต่อการรบกวนสูงที่สุด…
4.     ถึง ขั้นนี้ก็ให้ทำการปรับหมุนปุ่มเกนขยายที่ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ …เพื่อเพิ่มระดับ ความดังเสียงจนได้ระดับความดังที่พอใจ…หรือจนกว่าจะเริ่มได้ยินเสียงเพลง ที่พร่าเพี้ยนนั้นอีกครั้ง…แล้วจึงให้ลดระดับลงเล็กน้อยจนเสียงเพี้ยนหาย ไป… ก็เป็นอันจบกระบวนการ

       การปฏิบัติตามกระบวนการ เหล่านี่…จะมีผลให้ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ แสดงสมรรถนะสูงสุด…ในระดับวอลลุ่มมาก สุด… ระบบจะทำการขยายทุกๆสัญญาณได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน…หรือก่อความเสียหาย ใดๆต่อลำโพง… โดยการปรับตั้งที่สมบูรณ์นั้น…ไม่เพียงแต่มีผลต่อ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ …แต่ยัง มีผลต่อจำนวนสัญญาณที่ป้อนเข้ามา…ทำให้ได้คุณภาพเสียงดีที่สุดสำหรับ ระบบ เครื่องเสียงรถยนต์

เครดิต www.nutsound.com