ติดตั้งดอกลำโพงและการต่อใช้งาน ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี

การติดตั้งดอกลำโพงเสียงกลางทุ้ม

     ตำแหน่งติดตั้งที่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันคือ ประตูหน้า ประตูหลัง และแผงด้านหลังรถในกรณีรถยนต์ ในรถกระบะก็จะเป็นในส่วนของประตูหลังหรือในช่องแค็ป ก่อนที่จะไปกล่าวในรายละเอียดที่แยกย่อยลงไปถึงตำแหน่งติดตั้งต่างๆ ขอกล่าวรวมๆก่อนว่า ไม่ว่าจะติดที่ตำแหน่งใด ควรให้ความสำคัญดังต่อไปนี้

     ไม่ควรยึดดอกลำโพงโดยตรงกับตัวรถ เพราะตัวรถส่วนใหญ่เป็นโลหะ การยึดลำโพงเข้ากับโลหะ นอกจากจะเกิดช่องรัวของอากาศที่รอดผ่านพื้นผิวที่ไม่แนบกันสนิทแล้ว ลำโพงที่ยึดกับโลหะยังได้บุคลิกของเสียงที่เป็นโลหะมาด้วย นั่นคือ เสียงแข็งกระด้าง ทุ้มไม่มีน้ำหนัก กลางบางขาดเนื้อเสียง ฟังไม่มีลีลา ไม่มีความราบรื่น สังเกตว่าลำโพงเครื่องเสียงบ้านมักจะไม่ยึดกับโลหะเลย

     ควรใช้แผ่นไม้รองรับการติดตั้งกับโลหะ เพราะมีความเหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้บุคลิกเสียงจากไม้ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า มีความนุ่มนวลบนความแข็งแกร่ง เสียงไม่กระด้าง เสียงทุ้มและเสียงกลางฟังมีลีลา มีเนื้อเสียงมากกว่า และไม้ยังช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากโครงรถ ไม่ให้ส่งตรงถึงตัวดอกลำโพง ช่วยลดความพร่าเพี้ยนที่เกิดขึ้น แผงไม้ที่หนาแน่นและแข็งแรง จะมีคุณภาพที่ดีกว่าแผ่นไม้เพียงบางๆ

     การติดบนวัสดุผสม เช่น ไฟเบอร์ อะคริลิค หรือยางก็จะมีคุณภาพเสียงแตกต่างกันไป วัสดุที่แข็งมักให้เสียงที่กระชับ แรงปะทะดี วัสดุที่นุ่ม มักให้เสียงที่นุ่มนวล ไม่เน้นแรงปะทะ วัสดุเหล่านี้แม้จะไม่ดีเท่าไม้ แต่ก็ดีกว่าติดตั้งโดยตรงกับโลหะ

     ควรติดตั้งดอกลำโพงโดยยึดติดให้แน่นมั่นคง การขันน๊อตควรให้ความแน่นเท่ากัน เพื่อให้การยึดลำโพงมีความสมดุล กรวยลำโพงทำงานอย่างมีเสถียรภาพ ควรหาวัสดุมาอุดรูรัวระหว่างพื้นผิว หากปะแผ่นกันสะเทือนช่วยเพื่ออุดรูรัว ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นเสมือนตู้ลำโพงที่อากาศไม่รั่วไหล หรือรั่วน้อยที่สุด เพื่อให้มีแรงอัดของอากาศ ช่วยประคองกรวยลำโพงและยังช่วยให้เสียงทุ้มมีปริมาณที่มากขึ้นด้วย

รายละเอียดการติดตั้งลำโพงในแต่ละตำแหน่ง   

      ติดตั้งที่ประตูหน้า ส่วนมากในรถแต่ละคันตำแหน่งติดตั้งนี้ค่อนข้างต่ำ นอกจากติดตั้งลำโพงบนไม้ที่แข็งแรง การใช้แผ่นกันสะเทือนปะแดมป์ที่โครงประตู เป็นการช่วยเสริมให้ภายในตู้มีปริมาตรของอากาศ ช่วยให้ลำโพงมีเสียงทุ้มที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ

     ด้วยตำแหน่งติดตั้งที่ค่อนข้างต่ำนี่เอง นักเล่นบางท่านใช้วิธีติดตั้งโดยทำมุมเอียงลำโพงขึ้นสู่ด้านบน ข้อดีคือเสียงที่กระจายขึ้นมาด้านบนมากขึ้น แต่ข้อเสียคือระดับความดังและปริมาณเสียงทุ้มที่ลดลง เพราะพื้นที่ด้านหลังของกรวยลำโพงไม่เท่ากัน เกิดแรงอัดอากาศน้อย และการติดตั้งที่เอียงขึ้นนี้ยังเสี่ยงต่อการที่วอยซ์คอยล์ลำโพงเบียดเมื่อเปิดด้วยเสียงที่ดัง

     ติดตั้งที่ประตูหลังหรือภายในช่องแค็ป ตำแหน่งนี้นักเล่นติดตั้งเพื่อเสริมเสียงทางด้านหลัง ไม้เน้นคุณภาพมากนัก บางท่านก็ใช้เป็นลำโพงรวมชิ้นมีดอกเสียงแหลมในตัวไปเลย ตำแหน่งติดตั้งนี้ดอกลำโพงจะยิงเสียงเข้าหากันโดยตรง เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางหรือผู้โดยสารนั่งบังเอาไว้ ซึ่งเสียงจะตีกัน ทำให้เกิดเสียงก้อง มีเงาเสียง เสียงทุ้มบวมเบลอขึ้นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว มักจะติดตั้งโดยเอียงลำโพงขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้เสียงกระจายลอยขึ้น เสริมกับลำโพงคู่หน้าได้ดีขึ้นและลดปัญหาเสียงตีกันด้วย ในการเอียงนี้ไม่ควรมากองศา เพราะจะเกิดปัญหาเรื่องวอยซ์คอยล์เบียดได้

     ติดตั้งที่แผงด้านหลังรถ ตำแหน่งนี้หากติดตั้งโดยยิงเสียงตรงๆจะสะท้อนกับกระจกหลัง เสียงจะกองอยู่หลังรถและสะท้อนกับกระจก ควรติดตั้งโดยเอียงลำโพงเพื่อให้ยิงเสียงมาข้างหน้ารถ เลือกองศาเอียงให้เหมาะสม และควรใช้แผ่นไม้ตียาวตลอด ความหนาของไม้ขั้นต่ำ 20 มิลลิเมตร เพื่อให้มีความแข็งแรง ลำโพงกระจายเสียงได้ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งเสียงมาก ลดความเสี่ยงต่อการเบียดของวอยซ์คอยล์   

เครดิต www.rocketsound.co.th