RAINBOW CS265.25 + SINFONI AMPLITUDE 90.2 เติมความหวานเข้าไปที่น้ำหนักเสียงแน่นๆ

    เติมได้อย่างไร ใส่ไปตอนไหน อะไรคือความหวาน และอะไรคือน้ำหนักเสียงแน่นๆ ก็จะขอกล่าวต่อไป การจัดคู่อุปกรณ์นี้ มีความเหมาะสมและเข้ากันได้ดี มีการเสริมบุคลิกเสียงซึ่งกันและกัน ช่วยให้ฟังเพลงมีความไพเราะขึ้น เรียกได้ว่านำข้อเด่นของแต่ละอุปกรณ์มาทำงานรวมกัน ผสมเสียงกันนั่นเอง  

 

     RAINBOW CS265.25 เป็นลำโพงที่ให้เสียงทุ้มอิ่มหนักแน่น เด็ดขาดแม่นยำ ทุ้กระชับแยกรายละเอียดเสียงดีมาก กลางโปร่งใสสะอาดหมดจด โปร่งฟังสบาย กระจายเสียงได้ดีมาก แหลมละเอียดยิบ ราบรื่น สดชัดด้วยรายละเอียด

     เป็นลำโพงที่ต้องการพลังขับจากแอมป์ที่ดี แอมป์เครื่องนั้นต้องมีความราบรื่นนุ่มนวลที่สามารถช่วยเติมความหวานลงไปที่ลำโพงคู่นี้ได้ และพลังขับยังช่วยให้ลำโพงทำงานเต็มประสิทธิภาพ

      SINFONI AMPLITUDE 90.2 แอมป์ที่ให้กำลังขับสูง เป็นตัวเลขกำลังขับแท้ๆเนื้อๆแบบ RMS อุปกรณ์ภายในคัดสรรวัสดุชั้นเยี่ยม สามารถให้พลังที่มีความราบรื่น นุ่มนวล โดยไม่ทิ้งความเด็ดขาด รายละเอียดและความกว้างของมิติเวทีเสียง

     เป็นแอมป์นี้ควรไปขับกับลำโพงที่ต้องการแอมป์ที่ดี มีพลังขับแท้จริงที่สูง เป็นพลังขับที่มีคุณภาพทั้งจากอุปกรณ์ภายในและบุคลิกเสียง   

     เมื่อลำโพงที่เข้มข้นดุดันจากน้ำหนักเสียง มาเจอพลังขับที่ราบรื่นนุ่มนวลหวานมีราละเอียด จึงเป็นการจัดชุดอุปกรณ์ที่บุคลิกเสียงเสริมกันดีมากๆ เสียงที่ได้ทุ้มหนักแน่นมีความนุ่ม กลางโปร่งใสเพิ่มลีลาความหวาน แหลมอุดมด้วยรายละเอียดและความกังวาน เสริมมิติเสียงให้กว้างจากพลังขับ เป็นคู่ที่ลงตัวต้องไปลองฟังครับ 

เครดิต www.rocketsound.co.th