Subaru สร้างสนามทดสอบเผื่อพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติ

ซูบารุสร้างสนามทดสอบ 2 แห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น รองรับการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่สามารถต่อยอดเป็นเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติได้

สนามทดสอบดังกล่าวมีความยาว 2.6 ไมล์หรือราว 4.1 กม. ประกอบด้วยถนนแบบ 4 เลน โค้งแคบและโค้งกว้าง ทางเข้าและทางออก รวมถึงถนนแบบลาดยางและเทคอนกรีตซึ่งถอดแบบมาจากไฮเวย์ของสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีสนามทดสอบอีกแห่งที่มีลักษณะเหมือนกับการขับขี่ในเมือง โดยเป็นแบบเลนสวน มีทางแยก ทางเดินข้ามถนน และวงเวียนแบบเดียวกับการจราจรของยุโรป

สนามทดสอบทั้งสองแห่งแยกส่วนจากสนามที่มีอยู่เดิมที่ชื่อว่าไบฟูกะใกล้กับเมืองฮอกไกโดของซูบารุ สนามดั้งเดิมดังกล่าวเปิดทำการตั้งแต่ปี 1995 โดยเน้นการทดสอบท่ามกลางสภาพอากาศหนาว และมีการต่อเติมเพื่อทดสอบความเร็วในปี 2003 ขณะที่สนาม 2 แห่งใหม่จะเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายนนี้

การเพิ่มเติมสนามทดสอบใหม่นั้นจะเปิดโอกาสให้ซูบารุพัฒนาระบบความปลอดภัย EyeSight ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ขับขี่ ทางซูบารุยังต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติโดยเฉพาะการสามารถเปลี่ยนเลนได้เองภายในปี 2020

เครดิต www.autospinn.com