รู้ยัง! 4 เหตุผลที่ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากกว่าปกติ ที่แท้เป็นเพราะสิ่งนี้!?

เคยคิดกันไหมครับว่ารถของเรากินน้ำมันมากกว่าเดิม ในวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันครับว่าเพราะอะไรรถยนต์ที่เราใช้สัญจรไปมาทุกวันถึงกินน้ำมันมากกว่าปกติ

  1. การปรับแต่งส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศไม่ถูกต้อง ในส่วนนี้ถ้าเกิดจากส่วนผสมหนาเกินไป (ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลงมากเกินไป) ซึ่งเกิดจากการปรับที่คาร์บูเรเตอร์ หรือระบบฉีดเชื้อเพลิง ซึ่งถ้าส่วนผสมหนาเกินไป ก็จะทำให้กินน้ำมันมากในช่วงที่เครื่องเดินเบา ดังนั้นช่างหรือบุคคลที่ทำการปรับแต่งส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และมีเครื่องมือที่ใช้วัดไอเสียของรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ เพื่อที่จะรู้ได้ว่าส่วนผสมเครื่องยนต์หนาหรือบาง
  2. กรองอากาศอุดตัน สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือ กรองอากาศเกิดการอุดตัน เพราะ ถ้ากรองอากาศเกิดการอุดตันแล้ว จะทำให้อากาศผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้น้อย ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง และควันดำ
  3. เครื่องยนต์หลวม อาการของเครื่องยนต์หลวมนั้น ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์เกิดการกินน้ำมัน เนื่องจาก ถ้าเครื่องยนต์หลวมแล้ว จะส่งผลถึงกำลังอัดของเครื่องยนต์ให้ลดน้อยถอยลงไป นอกจากนี้ถ้าเครื่องยนต์หลวมก็จะส่งผล การสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องด้วย
  4. ระบบจุดระเบิดบกพร่อง ในส่วนของระบบจุดระเบิดบกพร่องนี้ ก็เป็นอีกสาเหตุอีกอันหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง เช่นหัวเทียนบอด สายหัวเทียนขาดใน สายคอยล์ขาดใน หรือการตั้งจังหวะไฟจุดระเบิดไม่ถูกต้อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ของระบบจุดระเบิดที่บกพร่อง ก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าปกติ ในด้านของการป้องกัน และแก้ไขในเรื่องของรถยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกตินี้ สามารถทำได้โดยการดูแลเอาใจใส่กรองอากาศ พยายามทำ ความสะอาดหรือเปลี่ยนบ่อยๆ ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง

นี้ก็เป็น 4 วิธีง่ายๆ ในการสังเกตอาการรถยนต์ที่กินเชื้อเพลิงเกินกว่าปกติ และอีกหนึ่งขอสังเกตุง่ายๆอีกหนึ่งวิธีก็คือ ตรวจสอบได้จากการสังเกตอาการผิดปกติ นั่นคือมีกลิ่นเหม็นของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกมาจากท่อไอเสียมาก หรือเกิดเป็นควันดำ ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน หรือเร่งเครื่องยนต์ หากมีการการดูแลรักษา และเอาใจใส่ หมั่นทำความสะอาดตามที่ผู้ผลิตกำหนดมา ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อีกด้วย

เครดิต www.thairpm.com