ใบขับขี่ตลอดชีพ หายทำใหม่จะได้เหมือนเดิม หรือแค่ 5ปี

มีการยกเลิก ใบขับขี่ตลอดชีพ ในประเทศไทยโดยเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีแทน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา แต่สำหรับผู้ที่มี ใบขับขี่ตลอดชีพไว้ครอบครองอยู่เเล้วยังสามารถใช้ ใบขับขี่ตลอดชีพ ต่อไปได้จนกว่าจะเสียชีวิต คำถามต่อมาคือแล้วหากผู้ที่มี ใบขับขี่ตลอดชีพ ทำใบขับขี่หายขึ้นมา เมื่อไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่ขนส่งฯ จะยังได้ใบขับขี่ใหม่เป็นตลอดชีพอีกหรือไม่?

คำตอบสำหรับเรื่องนี้คือ – เมื่อ ใบขับขี่ตลอดชีพ เกิดสูญหายเเล้วติดต่อขอทำใหม่ บุคคลนั้นจะยังได้ ใบขับขี่ตลอดชีพ เหมือนเดิม แต่บัตรจะเปลี่นเป็นสมาร์ทการ์ดตามยุคสมัยปัจจุบััน หรือผู้ที่มี ใบขับขี่ตลอดชีพ แบบสมาร์ทการ์ดเเล้วเกิดสูญเสีย เมื่อทำบัตรใหม่ก็จะได้ ใบขับขี่ตลอดชีพ แบบสมาร์ทการ์ดเหมือนใบเดิม โดบขั้นตอนขอทำ ใบขับขี่ตลอดชีพ ใหม่มีวิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยากดังต่อไปนี้

    • สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกแห่งในเวลาทำการ
    • ไม่ใช้ใบเเจ้งความหาย ใช้แค่บัตรประชาชนจริงของผู้ทำใหม่
    • หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่ (กรณีชาวต่างชาติ)
    • ทดสอบสมรรถนะร่างการ สายตาการมองเห็น
    • ค่าธรรมเนียม 205 บาท

ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งได้ทุกเขตพื้นที่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.) วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ

เครดิต www.mthai.com