แถบสีขอบฟุตบาท สีไหนไม่ควรจอด จะได้ไม่โดนด่า

หลายๆ คนที่ใช้รถใช้ถนนคงจะสับสบไม่น้อยเลยทีเดียวว่าสีต่างๆ ที่ทาขอบฟุตบาทไม่ว่าจะเป็นสีขาวเหลือง แดงเหลือง ขาวดำ ตกลงเขาทา สีขอบฟุตบาท เพื่ออะไร แล้วแต่ละสีนั้นบ่งบอกอะไรได้บ้าง จอดได้หรือไม่ เรามาหาคำตอบกัน…

  1. แถบสีเหลืองสลับขาว
  2. หรือเรียกว่าป้าย ห้ามจอดรถ ทุกชนิด ที่มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับสีขาว ซึ่งเราจะเห็นตามขอบฟุตบาท หรือขอบทางเท้าด้านซ้ายของทางเดินรถ เป็นเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามจอดรถ ทุกชนิด ระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือส่งของในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

  3. แถบสีแดงสลับขาว
  4. หรือเรียกว่าป้ายห้ามหยุดรถหรือ ห้ามจอดรถ ทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด ซึ่งแน่นอนเลยว่า ห้ามจอดรถ ทิ้งไว้เลยแหละ หรือ ห้ามจอดรถ หรือหยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารอีกด้วย รวมไปถึงการเรียกรถโดยสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถแท็กซี่ หรือรถรับจ้างอื่นๆ ให้จอดรับ-ส่ง ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวม ซึ่งเราจะเห็นแถบสีแดงสลับขาวที่ขอบฟุตบาท หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเท้าเดินรถ หรือทางจราจรหรือที่อื่นๆ

  5. แถบสีขาวดำ
  6. จะมีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับสีดำนั่นเอง แสดงว่า สามารถจอดรถได้แต่ต้องชิดขอบทาง แต่อาจจะโดนจับได้ในกรณี เช่น จอดรถไม่ชิดขอบทาง, จอดบนคอสะพานหรือกลางสะพาน, จอดรถซ้อนคัน, จอดบริเวณที่มีเครื่องกั้นห้ามจอดรถที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาตั้งไว้ (เป็นบางเวลา) แถมสีขาวสลับดำยังแสดงหรือทำให้ปรากฏที่ขอบฟุตบาทหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นขอบฟุตบาทหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในกรณีที่จอดรถได้ก็ต้องดูสถานการณ์อีกด้วยว่า ในวันนั้นมีการจราจรที่หนาแน่นหรือไม่ และจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือเปล่า ไม่เช่นนั้นอาจจะสะเทือนถึงบรรพบุรุษก็เป็นได้

แต่อย่างไรก็ตามจะจอดรถที่ไหนก็ตามแต่ควรจะต้องกวาดสายตาดูแถบสีต่างๆ ที่แสดงบนขอบฟุตบาทให้แน่ใจว่ากันด้วย ว่าแถบสีเหล่านี้จอดได้หรือไม่ ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนใบสั่ง ล็อคล้อ พร้อมเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท ความผิดตาม พ.ร.บ.มาตร 57 และ 59 สำหรับเจ้าของรถที่โดนยกรถต้องมาเสียค่าเคลื่อนย้ายอีก 500 บาท พร้อมค่าดูแลรักษารถอีกวันละ 200 บาท

เครดิต www.mthai.com