ผ่อนรถ ไม่เหมือน ผ่อนบ้าน อย่าเข้าใจผิดไป

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าการ ผ่อนรถ ในแต่ละเดือน หากมีเงินก้อนก็อยากจะนำเงินไปโปะกับค่างวดเพื่อเร่งลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะการ ผ่อนรถ ไม่เหมือนผ่อนบ้าน การผ่อนรถยนต์หากคุณนำรถเข้าไฟแนนซ์ ทางไฟแนนซ์จะทำการกำหนดเงินต้น บวกอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระตายตัวว่าต้องชำระกี่งวดจึงจะหมด การโปะเงินในการผ่อนรถสามารถทำได้แต่ไม่สามารถจ่ายเพื่อลดดอกเบี้ยได้ (เหมือนบ้าน) แต่สามารถจ่ายโปะ เพื่อลดจำนวนงวด ให้หมดเร็วขึ้นได้ ตามเรทดอกเบี้ยเท่าเดิม

ยกตัวอย่างเช่น

กู้ 1 ล้านซื้อรถ 4 ปี (เฉลี่ยผ่อนต้นปีละ 250,000) ดอกเบี้ย 5% ต่อปี
รวมดอกเบี้ยเฉลี่ย 50,000 ต่อปี ทุกปีเท่ากัน รวม 4 ปี = 200,000
เงินต้นรวมดอกที่ต้องจ่าย 1.2 ล้านบาท เมื่อผ่อนหมด

ขณะผ่อนไป 2 ปีเกิดขายที่ได้รับเงินจำนวนมาก อยากจะนำเงินมาโปะยอดค้างทั้งหมด
ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่คิดรวมไปแล้วด้วยเช่นกัน (อาจจะมีส่วนลดดอกเบี้ยแต่ไม่มาก)
นั้นคือต้องจ่าย 500,000 รวมดอกเบี้ยที่คิดล่วงหน้าไว้แล้ว 2 ปี อีก 1 แสน
นั่นหมายความว่ายังไงก็ต้องจ่าย 1.2 ล้าน ไม่ว่าจะผ่อน 4 ปีหรือตัดยอดเร็วกว่า 4 ปี

กู้ 1 ล้านซื้อบ้าน 4 ปี (เฉลี่ยผ่อนต้นปีละ 250,000) ดอกเบี้ย 5% ต่อปี
ปีแรกดอกเบี้ย 50,000 (คิดจากยอด 1 ล้าน)
ปีที่2 ดอกเบี้ย เหลือ 37,500 (คิดจากเงินต้นที่ลดลงเหลือ 7.5 แสน)
ปีที่3 ดอกเบี้ย เหลือ 25,000 (คิดจากเงินต้นที่ลดลงเหลือ 5 แสน)
ปีที่4 ดอกเบี้ย เหลือ 12,500 (คิดจากเงินต้นที่เหลือ 2.5 แสน)
ดอกเบี้ยรวม 4 ปี = 125,000
เงินต้นบวกดอก 1.125 ล้าน เมื่อผ่อนหมด

ถ้าผ่อนไป 2 ปีแล้ว เกิดถูกหวย อยากจะตัดหมดก็จ่ายเงินต้นส่วนที่เหลือ 5 แสน ดอกเบี้ยในอนาคตไม่ต้องเสียนั่นคือ คุณจ่ายเงินต้น และดอก แค่ 2 ปีแรก และระหว่างทางดอกก็ลดตามต้นที่ลดลงรวมเป็นเงิน 1,087,500

เครดิต www.mthai.com