รถโดนลูกหลงจากอุบัติเหตุชนจากรถคันอื่น ประกันช่วยอะไรได้บ้าง

ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราโดน ผลกระทบ หรือ ลูกหลง จาก อุบัติเหตุ ที่เกิดจากรถคันอื่นแล้วพลาดมาโดนรถของเราซึ่งเป็นคันที่ 3 – 4 – 5 แบบนี้ ประกันภัยรถยนต์ สามารถคุ้มครองหรือช่วยอะไรเราได้บ้าง ?

ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีแบบนี้ขึ้น และมีการตรวจสอบรถต้นเหตุได้ว่ามีการทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงลูกหลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท แต่ถ้าหากในกรณีที่วงเงินไม่พอ เรายังมีสิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในส่วนของกรมธรรม์ภาคสมัครใจได้อีก

ในส่วนของรถยนต์ได้รับความเสียหาย ถ้าในกรณีของรถที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้ทำประกันไว้ เราสามารถเรียกค่าเสียหายได้จากรถต้นเหตุได้เช่นเดียวกัน

แล้วถ้าหากในกรณีที่รถต้นเหตุไม่มีประกันล่ะ?

ถ้ารถยนต์ของเรามี ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองอยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหาเลยในส่วนนี้ เพราะประกันจะคุ้มครองทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และจะคุ้มครองในส่วนของผู้โดยสารเต็มที่ไม่เกิน 80,000 บาท แล้วในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ใน พรบ. เรายังมีหมวดความคุ้มครองในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ มารองรับในส่วนค่าใช้จ่ายของทั้งคนขับ และผู้โดยสารอีกเช่นกัน

รวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายประกันก็คุ้มครองเช่นเดียวกัน เราสามารถนำรถไปซ่อมแซม ได้ตามความคุ้มครองของประกันที่เราทำไว้ ซึ่งในส่วนนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆก็ขึ้นอยู่ที่เราแล้วว่าเราได้ทำประประเภทไหนไว้ เช่นถ้าเป็นประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 5 ที่มาจากชั้น 2+ และ 3+ แบบนี้ก็ค่อนข้างหายห่วง แต่ถ้าเป็นประเภทที่ 2, 3 อาจจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการทางกฏหมายที่ค่อนข้างจะล่าช้าและน่าเบื่อหน่อย และถ้าไม่ได้ทำประกันไว้เลยนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย

เครดิต www.mthai.com