สอบใบขับขี่ กับ โรงเรียนสอนขับรถก็ได้เหรอ?

ที่ผ่านมาเราเข้าใจกันดีว่าการ สอบใบขับขี่ ผู้สอบต้องเตรียมตัวเเละไปสอบด้วยตนเองที่ขนส่งฯ แต่ปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับ โรงเรียนสอนขับรถ เอกชนด้วยการรับรองให้สามารถออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับผู้สอบได้ โดยจะเป็นการสอบทั้งข้อเขียน เเละปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจริงเหมือนทุกขั้นตอนของการ สอบใบขับขี่ ที่ขนส่ง

ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย

  • โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการสอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 2 แห่ง
  • โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง
  • โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จำนวน 5 แห่ง
  • โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 แห่ง

ทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านอาคารสถานที่ สนามฝึกสอนขับรถ หลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรผู้ฝึกสอนขับรถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

โรงเรียนสอนขับรถ ทั้งหมดนี่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าคอร์สเรียนเเละ สอบใบขับขี่ ได้ในราคาที่สูงกว่าเรียนเพื่อหัดขับรถอย่างเดียว โดยต้องเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอน ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หลักสูตรการสอนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องมีชั่วโมงเรียน ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบเเละสอบทั้งข้อเขียนเเละปฏิบัติผ่าน ทาง โรงเรียนสอนขับรถ จะออกใบรับรองให้กับผู้เรียนสามารถนำใบรับรองดังกล่าวไปรับใบขับขี่ตัวจริงได้ที่ขนส่งทางบก

หลายคนมักคิดว่าการ สอบใบขับขี่ กับ โรงเรียนสอนขับรถ คือการจ่ายเงินค่าเรียนเเมื่อเรียนจบหลักสูตรก็จะได้ใบขับขี่ทันทีเหล่านี้คือความเชื่อที่ผิด ย้ำอีกครั้งว่าคุณต้องสอบเเละอบรมทุกขั้นตอนเหมือนการ สอบใบขับขี่ ที่ขนส่งฯ ทุกประการ

เครดิต www.mthai.com