ขั้นตอนทำใบขับขี่สากลง่ายๆ แค่ 10 นาทีก็เสร็จ!

หากคุณมีความจำเป็นต้องขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศ ก็จำเป็นที่จะต้องมีใบขับขี่สากลไปด้วย เผื่อกรณีที่ถูกเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือบริษัทผู้ให้บริการรถเช่า จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาให้ยุ่งยาก ซึ่งการทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit) สามารถทำด้วยตัวเองได้ง่ายและรวดเร็วกว่าที่คิด

โดยปกติแล้วใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดของไทย สามารถนำไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่มีอนุสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบขับขี่ภายในจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, พม่า, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา สิงค์โปร, บรูไน และไทย นอกเหนือจาก 10 ประเทศดังกล่าวนี้ จะต้องทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางบก พ.ศ.2492 (สนธิสัญญาเจนีวา) จำนวน 101 ประเทศ

ซึ่งการทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล ไม่จำเป็นต้องทำการอบรมหรือทดสอบเพิ่มเติมใดๆ แต่ผู้ที่สามารถขอรับใบขับขี่สากลได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปีแล้วเท่านั้น หากยังถือใบขับขี่ชั่วคราวอยู่ จะไม่สามารถขอรับใบขับขี่สากลได้
Advertisement

เอกสารสำหรับยื่นคำขอ มีดังนี้

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
  3. สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล (พร้อมฉบับจริง)
  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
  5. สำเนาหลักฐานแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
  6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ส่วนขั้นตอนการดำเนินการนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งเพื่อออกคำขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบขับขี่สากลให้ โดยใช้เวลาหลังจากเรียกคิวประมาณ 10 นาทีเท่านั้นเองครับ

ใครสนใจสามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศครับ

ขอขอบคุณ

ภาพ : กรมการขนส่งทางบก

เครดิต www.sanook.com