ต่อใบขับขี่ปี 2561 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ปัจจุบันนี้การขอรับใบขับขี่จะมีเฉพาะแบบชั่วคราวเท่านั้น (ใครทันใบขับขี่ตลอดชีพถือว่าโชคดีมาก) ซึ่งหลายคนที่เพิ่งได้ใบขับขี่ใบแรก หรือเคยต่ออายุใบขับขี่เมื่อนานมาแล้ว อาจไม่ทราบขั้นตอนและเอกสารว่าต้องใช้อะไรบ้าง? เราจึงขอแนะนำการต่อใบขับขี่ทีละขั้นตอน ดังนี้

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 60-90 วัน

ผู้ที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุสามารถขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ โดยผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี สามารถขอต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 60 วัน และจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 5 ปี

ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถชนิด 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ไม่เกิน 90 วัน และจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับขี่ชนิด 5 ปี เช่นเดิม

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี จากเดิมแบบชั่วคราว 1 ปี

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 1. ใบขับขี่ส่วนบุคคลเดิมแบบชั่วคราว 1 ปี
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ขนส่งฯ ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
  • ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 3. ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูป
 4. รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี

ทั้งนี้ หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน แต่หากหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี จากเดิมชนิด 5 ปี

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 1. ใบขับขี่ส่วนบุคคลเดิมชนิด 5 ปี
 2. บัตรประชาชนตัวจริง

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ขนส่งฯ ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
  • ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 3. อบรม 1 ชั่วโมง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูป
 5. รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี

ทั้งนี้ หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน แต่หากหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และเพิ่มใบรับรองแพทย์

อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 5 ปี

 • ค่าธรรมเนียม: 500 บาท
 • ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร: 100 บาท
 • ค่าคำขอ: 5 บาท
 • รวมทั้งสิ้น: 605 บาท

ส่วนระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตขับขี่จะเสร็จสิ้นภายในวันเดียว ยกเว้นกรณีใบขับขี่เดิมหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามที่กำหนดด้วย

เครดิต www.sanook.com