อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ รถเอียง!!!!!

รถยนต์ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆ การที่รถมี ปัญหา จากการใช้งานย่อมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเรารู้ถึงสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ และซ่อมแซมก็สามารถแก้ได้อย่างตรงจุด ถูกต้องและรวดเร็ว แต่บางทีอาการผิดปกติบางอย่างก็อาจจะมาจากปัญหาหลากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น “รถเอียง“ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้วิเคราะห์ได้จากหลายสาเหตุมากๆ ส่วนสาเหตุหลักๆที่ทำให้รถเกิดปัญหานี้มีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลย

  1. โช้คอัพ อาจจะเกิดจากโช้คเสื่อมสภาพ หรือโช้คอัพรับน้ำหนักไม่เท่ากันในกรณีที่ใช้บรรทุกของบ่อยๆ ขึ้นอยู่กันการใช้งาน
  2. แหนบล้า นี่ก็มาจากรถที่บรรทุกของหนักบ่อยๆเช่นเดียวกัน ซึ่งในบางทีอาจจะเกินกำลังของรถไปด้วยซ้ำ
  3. ยางสึก กรณีหน้ายางสึกก็มีส่วนเช่นกัน เพราะในการใช้รถในทุกๆวัน หน้ายางในแต่ละล้อ จะมีการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นการสึกของหน้ายางจึงไม่มีทางที่จะเท่ากัน แน่นอนว่าอาจส่งผลทำให้รถเสียศูนย์ได้
  4. ผ่านการปรับแต่งช่วงล่างมา แน่นอนว่า รถถ้ามีการปรับแต่งมา ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ค่ามาตรฐานที่ได้มาจากโรงงาน จะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักๆที่ทำให้ “รถเอียง”
  5. จอดบนทางลาดเอียงไม่เท่ากันเป็นประจำ โดยลักษณะทางลาดเอียงในลักษณะนี้ก็คือฝั่งซ้ายและขวาไม่เท่ากัน
  6. ผ่านอุบัติเหตุการชนหนักๆมา ในกรณีรถที่เคยประสบอุบัติเหตุหนักๆมา การที่จะซ่อมแล้วให้รถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้นั้นขอบอกว่าลืมไปได้เลย นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้รถเสียศูนย์ได้เช่นกัน

เครดิต www.mthai.com