เป็นฝ่ายผิดแต่รถไม่มีประกัน คู่กรณีมีประกันชั้น 1 ทำอย่างไร?

หลายคนคงเคยสงสัยว่า ในกรณีที่รถไม่มีประกันภัยภาคสมัครใจ แต่เผลอไปชนเข้ากับรถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ รถฝ่ายผิดที่ไม่มีประกันจะต้องทำอย่างไร?

หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ตามหลักแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัย (ฝ่ายถูก) จะเป็นผู้เจรจาค่าเสียหายกับผู้ที่เป็นฝ่ายผิด เมื่อตกลงค่าเสียหายได้แล้ว เจ้าของรถฝ่ายผิดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยทั้งหมดให้กับฝ่ายถูก

เมื่อฝ่ายถูกนำรถเข้าซ่อมตามความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 1 ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ ทางฝ่ายผิดไม่สามารถเรียกร้องให้นำรถของฝ่ายถูกไปซ่อมที่อู่อื่นได้ นอกจากเจ้าของรถฝ่ายถูกจะยอมรับข้อเสนอเท่านั้น

ซึ่งค่าเสียหายจากการซ่อมดังกล่าว บริษัทประกันภัยของฝ่ายถูกจะเป็นคนจัดการให้ก่อน โดยฝ่ายผิดจะต้องลงนามยอมรับยอดค่าเสียหายจากการประเมินของอู่หรือศูนย์ซ่อมตัวถัง ถ้าหากฝ่ายผิดไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่แจ้งไว้ ก็จะนำไปสู่กระบวนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามมา

ทั้งนี้ หากยอดความเสียหายสูงเกินความสามารถในการชำระจริงๆ คุณสามารถขอต่อรองกับบริษัทประกัน เพื่อขอลดยอดค่าเสียหาย หรือขอพิจารณาแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เพื่อระงับปัญหาก่อนเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลได้ ซึ่งก็ถือเป็นวาทะศิลป์ของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าสามารถเจรจาได้มากน้อยเพียงใด

กล่าวโดยสรุปง่ายๆ คือ หากรถไม่มีประกันแล้วเป็นฝ่ายผิด เราเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคู่กรณีทั้งหมด ดังนั้น จึงควรทำประกันภัยชั้น 3 เป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ

เครดิต www.sanook.com