ใช้น้ำเปล่า เติมแทน น้ำกลั่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบบนี้ก็ได้หรือ?

น่าจะเป็นความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านาน จนเชื่อกันไปว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องกันไปเสียแล้ว สำหรับการเอา น้ำเปล่า หรือน้ำที่ใช้ดื่มกิน มา เติมใส่ แบตเตอรี่รถยนต์ แทนการใช้ น้ำกลั่น ซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันว่าแท้จริงแล้วนั้น เราสามารถใช้ น้ำเปล่า เติมใส่ แบตเตอรี่รถยนต์ แทน น้ำกลั่น ได้หรือไม่

สำหรับน้ำกลั่นที่เราใช้เติมในแบตเตอรี่นั้น เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ และไม่มีมีแร่ธาตุใดๆเจือปน ซึ่งแตกต่างจากนำ้ดื่ม หรือน้ำประปา ที่มีแร่ธาตุต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย แต่ต่างจากแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการแร่ธาตุต่างๆเหล่านั้น ดังนั้นน้ำที่เราเติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำกลั่นเติมเท่านั้น แล้วถ้าเราใช้น้ำเปล่าเติมลงไปในแบตเตอรี่ มันจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง แน่นอนว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ก็คือ ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะด้อยลง และอายุการใช้งานก็จะสั้นลง เพราะที่จริงแล้วนำ้ที่อยู่ในแบตเตอรี่มันก็เป็นน้ำกรดนั่นเอง ที่เมื่อไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแผ่นตะกั่วแล้ว ก็จะระเหยกลายเป็นไฮโดรเจน, อ็อกซิเจน มาเป็นไอน้ำ ซึ่งจาการระเหยนี้ สิ่งที่ตามมาก็คือ น้ำจะกลายสภาพเป็นน้ำกรดที่มีความอันตรายอย่างรุนแรง ในส่วนน้ีอย่าให้มาโดนร่างกายอย่างเด็ดขาดเลยเชียว

เครดิต www.mthai.com