รีโมทรถยนต์ไม่ทำงาน เกิดจากสาเหตุใดบ้างพร้อมวิธีแก้ไข

เชื่อว่าคนใช้รถที่ใช้รีโมทรถยนต์แทนกุญแจไขเปิด – ปิดประตูรถคงต้องเคยเจอปัญหาการใช้งานของ รีโมทรถยนต์ ไม่ทำงานกันบ้าง การดื้อของรีโมทรถยนต์จนพาลทำให้คุณไม่สามารถเปิด – ปิดประตูรถได้ หรือเปิดได้แต่สตาร์ทรถไม่ติด สิ่งเหล่านี้มาจากหลายสาเหตุ แต่วิธีแก้ไขก็ไม่ได้ยากบางสาเหตุสามารถทำในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ส่วนสาเหตุเเละการแก้ไขมีวิธีใดบ้างมาดูกัน

  1. กดรีโมทใช้งานไม่ได้ กดไม่ติด
    กดเเล้วไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับ ไฟเลี้ยวไม่กะพริบ แถมยังสตาร์ทรถไม่ติด แบบนี้น่ามาจากปัญหาของแบตเตอรี่รถยนต์หมด วิธีแก้ไขคือเช็คแบตเตอรี่รถ หรือหาสายจัมพ์ไฟกับรถอีกคันเพื่อสตาร์ท
  2. เวลากดไม่เสียงเสียงสัญญาณตอบรับ ไฟเลี้ยวไม่กะพริบ แต่มีเสียงระบบกันขโมยดังขึ้นและสตาร์ทรถไม่ติด สาเหตุมาจาก รีโมทรถยนต์ เสียหรือถ่านหมด ลองเปลี่ยนถ่านรีโมทและยกเลิกสัญาณกันขโมยโดยบิดกุญแจรถไปที่สวิตช์ ON แล้วกดสวิตช์รีเซ็ตค้าง จนกว่าไซเรนจะหยุดร้อง
  3. กด รีโมทรถยนต์ มีเสียงสัญญาณตอบรับ ไฟเลี้ยวกะพริบแต่สตาร์มเครื่องยนต์ไม่ติด สาเหตุมาจากระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์มีปัญหา ควรตรวจเช็คระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
  4. กดรีโมทมีเสียงสัญญาณตอบรับ ไฟเลี้ยวกะพริบ แต่ประตูไม่ปลดล็อค สาเหตุมาจากมอเตอร์ระบบเปิดปิดประตูเสีย ควรเข้าศูนย์เช็คประตู
  5. กดรีโมทล็อครถ สัญญาณกันขโมยดัง เกิดจากปิดประตูรถไม่สนิท แก้ไขง่ายๆ ด้วยการตรววจเช็คว่าประตูรถบานไหนปิดไม่สนิท
  6. กดรีโมทล็อครถ สัญญาณกันขโมยดัง ไฟเบรกค้าง วิธีแก้ไข ซ่อมสวิตไฟเบรก หรือเปลี่ยน
  7. กดรีโมทล็อครถขณะเดียวกันมีรถวิ่งผ่าน เกิดสัญญาณกันขโมยดังวิธีแก้ไข ชั่วคราวให้ล็อคแบบเงียบไว้ก่อน ไซเรนจะไม่ร้องแต่สัญญาณกันขโมยจะทำงานปกติ และค่อยปรับตั้งตัว ช็อคเซ็นเซอร์ โดยหมุนปุ่มที่อยู่บนตัวช็อคเซ็นเซอร์ ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา
  8. กดรีโมทเปิดรถไม่ได้ เนื่องจากบริเวณที่จอดรถอาจมีสัญญาณรบกวน ถ้าลองหลายทีแล้วยังไม่ได้ ไขเข้าไปแล้วบิดกุญแจให้ไฟหน้าปัดโชว์ แล้วกดปุ่มปิดสัญญาณ

เครดิต www.mthai.com