ดีเดย์ 19 ธ.ค. ขนส่งรับจ่ายค่าปรับ “ใบสั่ง” ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจาก พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่ ได้ฤกษ์เริ่มต้นใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมความเปลี่ยนแปลงในบางประการ ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็มีข่าวคราวมาบอกเล่าอีกครั้งเกี่ยวกับการจ่ายค่าปรับจากใบสั่งที่ผู้ขับขี่ได้รับ ซึ่งการเปลี่ยนเปลงดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

โดยก่อนหน้านี้ใน พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับเก่า กรมการขนส่งทางบกจะต้องมีอำนาจในการรับชำระค่าปรับที่ค้างชำระตามใบสั่งแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทว่าระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองหน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงกัน จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่สำหรับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นั้น ทั้งสองหน่วยงานได้เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว

และในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นั้นจะเป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบกจะรับชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั่นเอง

นอกจากจะจ่ายค่าปรับได้แล้ว ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถยังสามารถชำระภาษีประจำปีได้ในคราวเดียวกันอีกด้วย หรือในอีกกรณีโดยหากยังไม่พร้อมชำระค่าปรับใบสั่ง ผู้ขับขี่จะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ฉบับชั่วคราวซึ่งใช้ได้เพียง 30 วัน จนกว่าจะไปชำระค่าปรับตามสถานที่ต่างๆ ที่กำหนดไว้เสียก่อน แล้วค่อยนำใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดงเพื่อรับป้ายวงกลมฉบับจริงในภายหลัง

 

เครดิต www.sanook.com