โอนรถ เอกสารที่ต้องใช้ และวิธีการโอนรถมือสอง

หลายๆ ท่านอาจไม่เคยดำเนินการเกี่ยวกับการโอนรถ ซึ่งโดยปกติแล้วหากการซื้อรถยนต์ใหม่ในสมัยนี้ก็จะมีการดำเนินการจากทางโชว์รูมให้เรียบร้อย หากแต่เมื่อคุณซื้อรถยนต์มือสอง หรือมีการซื้อขายรถยนต์เองแล้วนั้น การโอนกรรมสิทธิ์รถจึงเกิดขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่าการโอนรถนั้นเอง หรือการเปลี่ยนจากเจ้าของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ว่าแต่ว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง และมีวิธีการขั้นตอนอย่างไร วันนี้ได้รวบรวมข้อมูลเอามาไว้ให้แล้ว ดังต่อไปนี้

โดยสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถ มีดังนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อย

– กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– กรณีโอนรับมรดก ใช้สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
– กรณีผู้โอนและหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

และสำคัญสำหรับสถานที่ในการดำเนินการการโอนรถนั้น สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ โดยตรงนี้แนะนำว่าให้เช็คข้อมูลให้ดีกับเจ้าของรถที่เรากำลังจะซื้อหรือผู้โอน เพื่อการไปดำเนินการโอนรถได้ถูกสถานที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปผิดที่

ยกตัวอย่างเจ้าของรถทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร แต่มีการแจ้งใช้รถ โดยลงรายละเอียดในเล่มทะเบียนรถใช้งานรถในเขตบางขุนเทียน การไปดำเนินการโอนรถ จึงต้องไปที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล) ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ เขตบางขุนเทียน บางคอแหลม จอมทอง ธนบุรี ราษฎร์บูรณะ คลองสาน สาทร ทุ่งครุ บางบอน และยานนาวา นั้นเอง

สามารถดูเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร ได้ที่นี่ https://www.dlt.go.th/site/skp1/m-about/738/

สำหรับขั้นตอนในการโอนรถมือสอง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์
2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ

และในการโอนรถนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ทั้งค่าคำขอ ค่าธรรมเนียมการโอนและการตรวจสภาพรถยนต์ รวมไปถึงค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมิณราคารถ 100,000 บาท ยกตัวอย่างราคาประเมิณที่ 200,000 บาท ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 1,000 บาทนั้นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dlt.go.th

ภาพโดย Karolina Grabowska จาก Pixabay

 

 

เครดิต www.autodeft.com