สีป้ายทะเบียนรถยนต์ แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร?

สีป้ายทะเบียนรถยนต์มีมากมาย หลายคนอาจสับสนว่ารถยนต์แต่ละคัน ใช้เป็นรถประเภทใด ป้ายทะเบียนแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

สีป้ายทะเบียนรถยนต์

บนท้องถนนทั่วไปเรามักจะเห็น สีป้ายทะเบียนรถยนต์ อยู่จำนวนมาก ซึ่งแต่ละสีของป้ายทะเบียนล้วนมีความหมายแตกต่างกัน ตามที่กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ได้กำหนด

1. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ หมายถึง ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

2. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ หมายถึง ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่า ป้ายแดง

3. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง ป้ายทะเบียนรถกระบะ หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล

4. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ หมายถึง ป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้าง หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง

5. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรน้ำเงิน

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรน้ำเงิน หมายถึง ป้ายทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลมีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง

6. สีป้ายทะเบียนรถพื้นลายกราฟฟิก ตัวอักษรสีดำ

สีป้ายทะเบียนรถพื้นลายกราฟฟิก ตัวอักษรสีดำ หมายถึง ป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูล

7. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ป้ายทะเบียนรถรับจ้างระหว่างจังหวัด

8. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีน้ำเงิน

9. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง ป้ายทะเบียนรถสามล้อรับจ้าง

10. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาวหรือสีดำ

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาวหรือสีดำ  หมายถึง ป้ายทะเบียนรถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า

11. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีส้ม ตัวอักษรสีดำ

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีส้ม ตัวอักษรสีดำ หมายถึง ป้ายทะเบียนรถพ่วง รถแทรกเตอร์ รถที่ใช้ทางการเกษตร

12. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ ขึ้นต้นด้วย “ท”

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ ขึ้นต้นด้วย “ท”  หมายถึง ป้ายทะเบียนรถคณะผู้แทนทางการทูต จะตามด้วยรหัสประเทศ ขีด แล้วตามด้วยเลขทะเบียน

13. สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว

สีป้ายทะเบียนรถพื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว หมายถึง ป้ายทะเบียนรถของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต หากใช้ ตัวอักษร “พ” รถทบวงการชำนาญพิเศษ ตัวอักษร”อ” รถองค์การระหว่างประเทศ และ “ก” รถคณะผู้แทนกงศุล

ที่นี้ คงทราบแล้วว่า สีป้ายทะเบียนรถยนต์ แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง ระหว่างขับรถเพลินๆ ลองสังเกตรอบข้างดูว่า มีป้ายทะเบียนเหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่า

 

 

เครดิต www.autospinn.com