หลายวันมานี้ทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากพายุที่พัดผ่านมายังประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถนนบางเส้นโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมขังเป็นแอ่ง เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงด้วยดีเมื่อเราถึงบ้าน แต่หลายคนต้องโชคร้ายเมื่อพบกับการพลัดพรากของป้ายทะเบียนหน้ารถที่หายไปกับน้ำท่วมอย่างไม่มีวันกลับ แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเนื่องจากวันนี้เรามีขั้นตอนการขอป้ายทะเบียนใหม่ในกรณีที่ป้ายนั้นสูญหาย-ชำรุดมาฝากกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถคันนั้น ๆ

**และหากเจ้าของรถไม่สะดวกดำเนินการเอง จำเป็นต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำเรื่องขอรับป้ายทะเบียนใหม่แทน โดยต้องใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่**

กรณีรถติดไฟแนนซ์ ใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง, บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ, หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์และหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

รู้ยังป้ายทะเบียนหายไม่ต้องแจ้งความ

ให้คุณเดินตรงไปที่สำนักงานขนส่งได้เลย เพียงชำระค่าทำเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ส่วนป้ายทะเบียนประมูลแผ่นป้ายละ 600 บาท ค่าคำขอ 5 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ **ในกรณีป้ายทะเบียนชำรุด ดำเนินการเหมือนกัน แต่ในวันรับแผ่นป้ายใหม่ ต้องส่งคืนแผ่นป้ายที่ชำรุดด้วย**

 

 

เครดิต www.carvariety.com