อาการคลัตช์หมด คลัตช์พัง มีอะไรบอกหรือส่งสัญญาณเตือนดังนี้

  • คลัตช์ลื่น เกิดได้จาก 2 สาเหตุ ประกอบด้วย 1. คลัตช์หมด-ใกล้หมด สาเหตุใหญ่มาจากผ้าคลัตช์ที่เริ่มบางลงจนอาจถึงหมุดที่ย้ำตัวผ้าไว้กับจาน ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานรอบสูงขึ้นแต่ความเร็วต่ำกว่าปกติ หรือรถไม่มีกำลังเมื่อขึ้นทางชัน 2. เกิดจาการขับขี่ที่รุนแรง หรือการตั้งระยะคลัตช์ไม่เหมาะสม จนเกิดการยัน และลื่นจนไหม้ในที่สุด ทั้งนี้ ล้อช่วยแรง-หวีคลัตช์-ผ้าคลัตช์ ที่เกิดรอยไหม้แล้วนั้นจะส่งผลให้คลัตช์ลื่นอยู่ตลอด วิธีแก้ไขคือต้องเปลี่ยนผ้าคลัตช์ใหม่ ขณะที่หวีคลัตช์จะเปลี่ยนหรือเจียรปรับหน้าใหม่ก็ได้ ส่วนล้อช่วยแรงให้เจียรใหม่

  • คลัตช์สั่น ส่วนใหญ่เกิดจากหน้าสัมผัสระหว่าง หวีคลัตช์-ผ้าคลัตช์- ล้อช่วยแรง ไม่เรียบส่งผลให้ขณะออกตัวรถเกิดอาการสั่นหรือกระตุก วิธีแก้ไขคือ เปลี่ยนผ้าคลัตช์ใหม่ หวีคลัตช์จะเปลี่ยนหรือเจียรใหม่ก็ได้ ส่วนล้อช่วยแรงให้เจียรใหม่
  • คลัตช์พัง เกิดได้จากหลายสาเหตุอาทิ สปริงจานคลัตช์หลุด-หัก หมุดที่ย้ำผ้าคลัตช์แตกออก ลูกปืนคลัตช์แตก ทำให้รถเข้าเกียรไม่ได้ วิธีแก้ไขคือยกคลัตช์ชุดใหม่

แม้คลัตช์จะเป็นชิ้นส่วนรถด้านใน แต่หากจะเกิดอะไรขึ้นในรถส่วนใดๆ มักจะมีอาการเตือนล่วงเสมอ หากเราบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้ไม่ยาก

ที่มา Silkspan

เครดิต www.autospinn.com