รายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟต่าง ๆ ของรถทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งตำแหน่งการติดตั้ง จำนวนโคมไฟ ความสว่าง ทิศทางการส่องสว่างและสีของแสง ระบุดังนี้

1. โคมไฟแสงพุ่งต่ําได้ไม่เกิน 2 ดวง และโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน 2 ดวง

  • มีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป
  • อยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา
  • สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
  • มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา สม่ําเสมอคงที่ไม่กะพริบ หรือส่องขึ้นสูงเกินไปจนทําให้รบกวนสายตาผู้อื่น

2. โคมไฟเลี้ยว

  • แสงสัญญาณกระพริบสีอำพัน
  • ติดที่ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2 หรือ 4 ดวง

3. โคมไฟหยุดต้องเป็นแสงแดง

  • สม่ำเสมอ คงที่ ไม่กระพริบ
  • ติดตั้งที่ด้านท้าย จำนวน 2 หรือ 4 ดวง

4. โคมไฟส่องป้ายทะเบียนเป็นแสงขาว

  • จำนวน 1 หรือ 2 ดวง ติดตั้งที่ป้ายทะเบียน

ทั้งนี้ เจ้าของรถที่มีการดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายผิดไปจากที่กฎหมายกำหนด ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายรบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

เครดิต www.autospinn.com