มีหลายครั้งที่เราจำเป็นต้องจอดรถอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนต้องทำสิ่งนี้เป็นประจำเพราะต้องอาศัยหรือทำงานอยู่ในสถานที่ที่เป็นเนิน การจอดรถบนทางลาดเอียงเป็นครั้งคราวอาจไม่เป็นอันตรายต่อรถของคุณ แต่การจอดเป็นเวลานานอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้มีผลเสียตามมาอย่างแน่นอน

สิ่งแรกที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณจอดรถบนทางลาดเอียงก็คือการอ่านค่าของเหลวของรถคุณจะไม่ถูกต้อง มีของเหลวหลายอย่างในรถที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเบรก, น้ำมันคลัตช์ และน้ำมันเกียร์ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนพื้นผิวที่ได้ระดับเพื่อให้คุณสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

อีกส่วนหนึ่งของรถของที่อาจประสบปัญหาได้คือเบรก การจอดรถบนพื้นที่ลาดเอียงเป็นเวลานานจะช่วยเร่งการสึกหรอของเบรกและผ้าเบรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เบรกขณะจอดรถบนทางลาดเอียง อย่างไรก็ตามเราสามารถลดการสึกหรอได้ แม้จะช่วยได้ไม่มากแต่ถ้าหากจอดหน้าเชิดขึ้นเนิน เราควรจอดหักเลี้ยวล้อออกไปทางถนน และหากหน้ารถกดลงเนิน เราควรจอดหักเลี้ยวล้อเข้าหาทางฟุตบาท

นอกจากนี้การจอดรถเทน้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลานานยังส่งผลต่อยาง โช๊คอัพ และเกียร์ด้วยเช่นกัน

 

 

 

เครดิต www.carvariety.com