ออโต้สปินน์ ได้รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย บนท้องถนน หรือขอความช่วยเหลือไว้ครบถ้วน แบ่งแยกเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ในการเดินทาง

 • โทร. 1137 วิทยุ จส.100
 • โทร. 1146 กรมทางหลวงชนบท
 • โทร. 1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ตำรวจ
 • โทร. 1199 กรมเจ้าท่า
 • โทร. 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
 • โทร. 1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • โทร. 1584 กรมการขนส่งทางบก
 • โทร. 1586 สายด่วนกรมทางหลวง
 • โทร. 1644 สวพ. FM91
 • โทร. 1677 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
 • โทร. 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ช่วยชีวิต

 • โทร. 1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โทร. 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • โทร. 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
 • โทร. 1667 สายด่วนกรมสุขภาพจิต
 • โทร.1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • โทร. 1691 โรงพยาบาลตำรวจ

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย จำเป็น

 • โทร. 191 ตำรวจ
 • โทร. 199 ศูนย์วิทยุพระราม แจ้งเหตุไฟไหม้ กทม.
 • โทร. 1155 ตำรวจท่องเที่ยว
 • โทร. 1192 ศูนย์ปราบขโมยรถ สตช.
 • โทร. 1193 ตำรวจทางหลวง
 • โทร. 1195 กองปราบ
 • โทร. 1196 ตำรวจน้ำ
 • โทร. 1300 ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
 • โทร. 1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม.
 • โทร. 1555 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย อื่น ๆ

 • โทร. 1111 ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
 • โทร. 1125 การประปานครหลวง
 • โทร. 1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • โทร. 1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โทร. 1182 ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
 • โทร. 1186 สายด่วนประกันภัย
 • โทร. 1460 ชลประทานบริการประชาชน
 • โทร. 1506 สำนักงานประกันสังคม
 • โทร. 1556 สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • โทร. 1662 การประปาส่วนภูมิภาค

สามารถเซฟเบอร์โทรแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เก็บไว้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนน สอบถามเส้นทาง ประสานหน่วยงานเอกชนและหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ จะได้อุ่นใจเวลาเดินทาง
ที่มา Dtac

 

 

เครดิต www.autospinn.com