ป้ายทะเบียนรถ มีไว้เพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบก ปัจจุบันทำจากอะลูมิเนียม มีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะถูกปั๊มนูนออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน ทำให้ด้านหลังของป้ายนั้นบุ๋มเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน เพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบก

ซึ่งปัจจุบันรถยนต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีการกระทำหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับทะเบียนรถ ไม่ว่าตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย มาดูว่าสิ่งที่ห้ามเกี่ยวกับทะเบียนรถ มีอะไรบ้าง

  1. ห้าม ขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์ บดบัง ส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน

  2. ห้าม ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายประมูล

  3. ห้าม ใช้กรอบพลาสติกเลียนแบบป้ายประมูล

  4. ห้าม ใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

  5. ห้ามใช้สีหรือหมึกไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง

โดยทางกองปราบปราบออกมาเตือนเจ้าของป้ายทะเบียนรถที่มีสีซีดจางหรือลอก ห้ามใช้สีหรือหมึกไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจางแต่ให้ติดต่อขอทำป้ายทะเบียนใหม่กับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น  หากเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงด้วยตนเองนั้น อาจจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรืออาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงเอกสาร อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

 

 

 

เครดิต www.autospinn.com