กุญแจรถถือเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่สำคัญ และนับวันก็ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีเทคโนโลยีหลายอย่างติดตั้งเข้าไปในชุดกุญแจ หากวันใดเกิดทำกุญแจรถหายขึ้นมา ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันบาท ยิ่งถ้ากุญแจดอกหลักและดอกสำรองหายพร้อมกันแล้วล่ะก็ อาจถึงขั้นต้องรื้อระบบเปลี่ยนชุดกุญแจทั้งหมดเลยก็เป็นได้

ทำกุญแจหล่นหายเอง ประกันไม่รับผิดชอบ

กรณีทำลืมกุญแจหรือทำหล่นหายด้วยตัวเอง ประกันภัยชั้น 1 จะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด รวมถึงกรณีกุญแจชำรุดเสียหาย เช่น ตกน้ำ, กระแทกพื้นจนแตก ฯลฯ หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้งานได้ เหล่านี้ประกันชั้น 1 ก็ไม่รับผิดชอบเช่นกัน

ประกันรับผิดชอบ “กุญแจรถ” กรณีใดบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้คุ้มครองกุญแจรถในกรณีได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรมเท่านั้น เช่น ลักทรัพย์, ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์ ฯลฯ

ในกรณีถูกโจรกรรม เจ้าของรถจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยต่อไป

 

 

เครดิต www.sanook.com