ปัจจุบันหลายคนที่ต้องใช้รถยนต์ทำมาหากินอยู่เป็นประจำนั้น ก็ยังคงนิยมติดตั้งพลังงานทางเลือกอย่างแก๊ส LPG และ CNG เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า แล้วรถที่ติดตั้งพลังงานทางเลือกเหล่านี้จะสามารถทำประกันภัยรถยนต์ได้เหมือนกับรถเบนซินหรือดีเซลทั่วไปหรือไม่?

คำตอบคือ “ได้” แต่ต้องแจ้งประกันให้ทราบเสียก่อน

     การติดตั้งระบบ LPG/CNG ที่ไม่ได้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนั้น จำเป็นต้องนำรถไปแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อระบุในใบคู่มือจดทะเบียนว่ามีการใช้งานเชื้อเพลิงแบบ 2 ระบบ

     นอกจากนี้ เจ้าของรถควรแจ้งต่อบริษัทประกันว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับตัวรถ มิเช่นนั้น บริษัทประกันภัยอาจไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของระบบแก๊สที่ติดตั้งเพิ่มเติม และบางกรณีอาจใช้เป็นเหตุผลในการไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งตัวรถเลยก็เป็นได้

ประกันภัยแบบใดเหมาะสมกับรถติด LPG/CNG

     เนื่องจากการติดตั้งระบบแก๊สอาจมีความเสี่ยงต่อเพลิงไหม้ได้มากกว่าปกติ จึงควรเลือกประกันที่คุ้มครองความเสียหายจากเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วย

  • ประกันชั้น 1
  • ประกันชั้น 2+
  • ประกันชั้น 2

     อย่างไรก็ดี ประกันภัยประเภท 2+ และ 2 จะคุ้มครองรถคันเอาประกันภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีเท่านั้น หากประสบอุบัติเหตุเองหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ จะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และวงเงินประกันตัวของผู้ขับขี่

     ดังนั้นหากเลือกใช้วิธีประหยัดค่าน้ำมันลงแล้วล่ะก็ อย่าลืมเลือกประกันภัยให้เหมาะสมด้วยนะครับ

 

เครดิต www.sanook.com