เรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะถ้าเราเป็นฝ่ายผิด ต้องแสดงความรับผิดชอบคู่กรณีอย่างถูกกฏหมาย แต่ถ้าเราชนแล้วหนี โทษเบาจะกลายเป็นโทษหนักทันที

ชนแล้วหนี มีโทษอะไรบ้าง

สำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อมีการหนี จะโดนสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดในคดีอาญาทันที ต้องไปมอบตัวภายใน 6 เดือน  แต่หากต้องการจะหลบหนีต้องหลบหนีนานถึง 15 ปีเลยทีเดียว ยังไม่นับรวมกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่าเสียหายอื่นๆ แต่ในทางกลับกันถ้าเราลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แม้ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หากถึงขั้นขึ้นศาล ศาลก็จะปราณีลดโทษให้ตามความเหมาะสม

โดยทางกฏหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78 ได้ระบุถึงความผิดฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือว่า

“ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ ในทางซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความ ช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลข ทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย”

หากเราหลบหนีแล้วโดนจับได้ จะมีบทลงโทษ ดังนี้

  • กรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือถึงแก่ชีวิต : จำคุก 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือถึงแก่ชีวิต : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นการหนีความผิดจะเป็นการเพิ่มโทษให้ตัวเองอีกเท่าหนึ่ง ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่เราอาจมองว่าเราเป็นฝ่ายถูกแต่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลักฐานอย่างกล้องวงจรปิด หรือกล้องติดรถยนต์จะเป็นพยานวัตถุที่ช่วยเราได้ โทษหนัก ก็จะกลับกลายเป็นเบา และที่สำคัญควรมีประกันภัยรถยนต์ไว้ เพื่อความอุ่นใจกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 

 

เครดิต www.autospinn.com