1. น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องของเหลวที่ทุกๆ คนรู้จักกันดีเป็นส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ หากไม่เปลี่ยนตามคำแนะนำอาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ โดยน้ำมันเครื่องมีอยู่หลักๆ 3 ประเภท และแบ่งอายุการใช้งานได้ดังนี้
น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา ระยะการเปลี่ยนถ่าย 5,000 กิโลเมตร
น้ำมันเครื่อง กึ่งสังเคราะห์ ระยะการเปลี่ยนถ่าย 7,500-8,000 กิโลเมตร
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ระยะการเปลี่ยนถ่าย 10,000-15,000 กิโลเมตร

2. น้ำมันเบรก

น้ำมันเบรก ซึ่งทำหน้าที่ดันปั้มเบรกเพื่อกดผ้าเบรกลงบนจานเบรกให้เกิดแรงเสียดทาน เพื่อให้การทำงานของเบรกมีประสิทธิภาพ เราควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1 ปี หรือทุก ๆ 40,000 กิโลเมตร แต่ถ้าหากโชคดีไม่พบปัญหาการใช้งานอาจจะอยู่ได้ถึง 80,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 3 ปี (แล้วแต่อะไรถึงก่อน)

3.น้ำมันเฟืองท้าย

หลายคนอาจไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายด้วย การทำงานของชุดเฟืองท้ายจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของรถยนต์ซึ่งจำเป็นต้องมีน้ำมันหล่อลื่น โดยปกติจะแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กิโลเมตร แต่ถ้าหากมีการใช้งานลากจูงหนักๆ หรือลุยน้ำจนท่วมเฟืองท้ายนานๆ อาจต้องลดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายแทน

4.น้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์ มีหน้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนภายในของเกียร์ไม่ให้สึกหรอ โดยเกียร์ทั่วไปแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กิโลเมตร หรือปีละ 1 ครั้ง และไม่ควรจะเกินระยะดังกล่าว เนื่องจากน้ำมันเกียร์เดิมจะทำให้เกิดคราบเขม่าสะสม จนส่งผลให้การหล่อลื่นด้วยประสิทธิภาพ

 

 

เครดิต www.carvariety.com