โดยปกติแล้วรถที่ทำประกันภัยชั้น 1 นอกเหนือจากที่บริษัทประกันฯ จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันเองและรถคู่กรณีอยู่แล้วนั้น ยังรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย แต่หากเผลอขับรถชนรั้วบ้านตัวเองขึ้นมาแล้วล่ะก็ บริษัทประกันฯ จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเท่านั้น แต่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายของรั้วบ้าน เพราะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

     นอกจากนี้ หากเป็นทรัพย์สินของสามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร ก็จะไม่สามารถเคลมประกันได้เช่นกัน เพราะตามกฎหมายถือเป็นบุคคลภายในครอบครัว ยกเว้นเป็นทรัพย์สินของพี่น้อง พ่อตา แม่ยาย ฯลฯ แบบนี้สามารถเคลมได้ เพราะถือว่าเป็นบุคคลภายนอก

     ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถนั้น ประกันภัยชั้น 1 จะรับผิดชอบให้ทั้งหมดตามวงเงินเอาประกันภัย แต่หากเป็นประกันประเภทอื่นๆ ทั้งประเภท 2+, 2, 3+ และ 3 เจ้าของรถจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมด้วยตัวเองทั้งหมด เนื่องจากถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี

     รู้แบบนี้แล้วก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยล่ะ

 

 

เครดิต www.sanook.com