จุดเหลือง(Weight mark) ที่แต้มไว้บนแก้มยาง คือ บริเวณที่ยางมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ทั้งนี้เพราะการผลิตยางในแต่ละล็อตนั้น ยางแต่ละเส้นไม่ได้มีน้ำหนักยางคงที่เท่ากันหมดทุกเส้น ดังนั้นผู้ผลิตยางจึงทำเครื่องหมายด้วยการแต้มสีเหลืองไว้ เพื่อให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับยาง รู้ว่าเป็นส่วนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของยางเส้นนี้ เมื่อประกอบกับกระทะล้อ ควรให้วาล์วเติมลมตรงกับจุดสีเหลืองนี้ จะทำให้น้ำหนักของยางสมดุลดีกว่าเดิม และช่วยให้การถ่วงล้อทำได้ง่ายยิ่งขึ้นและไม่เปลืองตะกั่วถ่วงยาง แต่เมื่อไรที่เห็นจุดสีแดงปรากฏอยู่บนแก้ม ยางรถยนต์ ก็ให้ยึดจุดสีแดงเป็นหลักและมองผ่านจุดสีเหลืองนั้นไปได้เลย

จุดแดง

จุดแดง (Uniformity mark) เป็นจุดที่นูนที่สุดของยางเส้นนั้น ซึ่งเพื่อให้โรงงานประกอบรถยนต์ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแดงนี้ เนื่องจากกระทะล้อที่ส่งมาเพื่อประกอบกับยางจะมีจุดที่แสดงค่าความโค้งที่ขอบกระทะล้อด้วยเช่นกัน เมื่อประกอบให้จุดทั้ง 2 ตรงกัน จะช่วยให้ยางเส้นนั้นมีความกลมตามแนวรัศมีดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถ จุดสีเหลืองและจุดแดงจะอยู่ด้านนอกหรือด้านในไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ทิศทางการหมุนของดอกยางเป็นสำคัญซึ่งจะมีทั้งแบบดอกยางธรรมดาและดอกยางแบบทิศทางเดียว

ทั้งนี้ ในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถ จุดสีเหลืองและจุดแดงจะอยู่ด้านนอกหรือด้านในไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ทิศทางการหมุนของดอกยางเป็นสำคัญซึ่งจะมีทั้งแบบดอกยางธรรมดาและดอกยางแบบทิศทางเดียว

แถบสีหน้ายาง

ส่วนแถบเส้นสีที่หน้ายาง เรียกว่า Runout Stripes บอกถึงความกลมของยาง เราควรเลือกยางที่เส้นสีนี้อยู่ตรงกลาง หรือมีเส้นสมมาตร สองเส้นทั้งซ้ายขวา หรือถ้ามีเส้นนี้อยู่ด้านนอกทุกเส้น ก็ควรเลือกที่ใส่ยาง ให้เส้นนี้อยู่ด้านนอกของยางคนละฝั่งกัน ไม่ควรให้เส้นสีอยู่ด้านเดียวกัน เพราะมันจะทำให้รถเราวิ่งกินแทรคไปด้านของเส้นสีที่ปรากฏ เช่น ถ้าล้อหน้า มีเส้นสีนี้อยู่ด้านซ้ายทั้งสองล้อ รถจะวิ่งกินซ้าย

ที่มา bridgestone,โตโยต้านน,apexsport

 

 

เครดิต www.autospinn.com