หลายคนคงคุ้นเคยกับประกันชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 รวมถึงประกันประเภทชั้น 2+ และ 3+ ทั้งหลายกันดีอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ายังมี “ประกันชั้น 4” ที่มีเบี้ยประกันถูกกว่าชั้น 3 ลงไปอีก แล้วแบบนี้จะมีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ประกันชั้น 4 คืออะไร?

     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่รวมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อบุคคลภายนอกเหมือนกับประกันชั้น 3 หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นประกันที่เสริมความคุ้มครองนอกเหนือจากประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ที่คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น

ความคุ้มครองของประกันชั้น 4 มีอะไรบ้าง?

     ประกันชั้น 4 จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ยกเว้นทรัพย์สินดังต่อไปนี้

     1.ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง

     2.เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ที่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์

     นอกจากนี้ ประกันภัยชั้น 4 จะไม่คุ้มครองในกรณีรถหาย ไฟไหม้ เช่นเดียวกับประกันชั้น 3

ประกันชั้น 4 เหมาะกับใคร?

     ประกันชั้น 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันรองลงมาจากประกันชั้น 3 โดยจะเป็นการตัดวงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตออกไป และจะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ความเสียหายต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสูงกว่าวงเงินของ พ.ร.บ. แล้วล่ะก็ เจ้าของรถจำเป็นต้องจ่ายเงินส่วนเกินด้วยตัวเอง แตกต่างจากประกันชั้น 3 ที่ยังมีเงินส่วนนี้คุ้มครองให้อยู่

     อย่างไรก็ดี วงเงินคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกของประกันชั้น 4 โดยทั่วไปจะมีวงเงินอยู่ที่ 100,000 บาท หากความเสียหายที่แท้จริงสูงกว่าวงเงินดังกล่าว เจ้าของรถก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายส่วนเกินเองด้วยเช่นกัน

 

 

เครดิต www.sanook.com