รู้หรือไม่ว่าการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ จำเป็นต้องดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งอย่างไร และมีเอกสารใดบ้างที่ต้องเตรียมไปให้พร้อม

     การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าการวางเครื่องยนต์ใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ให้มีลักษณะผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ จำเป็นต้องให้นายทะเบียนตรวจสภาพรถยนต์เสียก่อนจึงจะสามารถใช้รถคันนั้นได้ หากฝ่าฝืนเจ้าของรถจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์, ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์, หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ เป็นต้น
 3. ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 4. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ขั้นตอนดำเนินการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
 2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
 4. รอรับเอกสารคืน

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์

 1. ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนและคู่มือจดทะเบียน ครั้งละ 50 บาท
 3. ค่าตรวจสภาพรถ ครั้งละ 50 บาท

 


 

ฝาสูบใหม่เปล่า 4JJ1 Euro 1-3

ฝาสูบใหม่เปล่า D-max Commonrail Euro 1-3 4JK1 เครื่อง 2.5 และ 4JJ1 เครื่อง 3.0 ใช้ฝาสูบตัวเดียวกับแป๊ะๆใส่กันได้ ฝาสูบของทาง GZL จะมีบ่าวาล์วและหลอดวาล์วมาให้พร้อม สำหรับนำไปบดวาล์วใส่ประกอบได้โดยง่าย โดยรุ่นนี้ปกติ ฝาสูบ Euro 1 กับ Euro 2 ตรงประกับวาล์วจะใช้แผ่นเหล็กกันน้ำมันกระเด็นแบบสั้น ส่วน ฝาสูบ All New Euro 3 จะพัฒนามาเป็นใช้แผ่นเหล็กกันน้ำมันกระเด็นแบบยาว โดยฝาสูบ 4JK1/4JJ1 Euro 1-3 ที่ทาง GZL นำเข้ามา สามารถใส้ได้ทุกรุ่น มีทำรูยึดเผื่อตรงประกับวาล์วพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับคุณภาพเนื้อฝาสูบที่แน่นไม่มีฟองอากาศ ช่วยเรื่องของความร้อนขึ้นของฝาสูบ ฝาสูบคุณภาพต้องฝาสูบของทาง GZL

สนใจคลิกเลย

 

เครดิต www.sanook.com