ช่วงเวลาที่ฝนตก ผู้ขับขี่จำเป็นต้องใช้ที่ปัดน้ำฝน เพื่อช่วยให้มองเห็นทางข้างหน้าที่ชัดเจนขึ้น แต่การใช้ที่ปัดน้ำฝนให้พอดีกับการทำงานแลการมองเห็นนั้น จะทำไง มารู้จักที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาเป็นอย่างไร

ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาเป็นอย่างไร

ระบบของก้านสวิทช์ปัดน้ำฝน ที่มาพร้อมตัวรถจะมีมาให้ 5 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งทำงานยังไง เราควรใช้งานอย่างไร

  • MIST ก้านปัดน้ำฝนจะทำงานด้วยความเร็วสูงแบบต่อเนื่อง หากปรับค้างไว้ที่ตำแหน่งนี้ เพียงครั้งแล้วปล่อย ก้านปัดน้ำฝนจะทำงานเพียงแค่ครั้งเดียว
  • INT คือก้านปัดน้ำฝนจะทำงานเป็นจังหวะ ปัดและหยุดเป็นช่วงๆหรือเรียกอีกอย่างว่าการหน่วงเวลา ซึ่งโดยทั่วไปจะมี 5 ระดับการหน่วงเวลา โดยแต่ละระดับจะทำงานต่างกันประมาณ 2-3 วินาที ช่วยให้ปรับระดับให้พอดีกับปริมาณน้ำฝน
  • LO ก้านปัดน้ำฝนจะทำงานด้วยความเร็วต่ำแต่จะทำงานแบบต่อเนื่องไม่มีหยุด
  • HI ก้านปัดน้ำฝนจะทำงานด้วยความเร็วสูงและจะทำงานแบบต่อเนื่องไม่มีหยุด
  • OFF  ก้านปัดน้ำฝนจะไม่ทำงาน

สวิทช์ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา จะมีเฉพาะในรถยนต์เป็นบางรุ่นเท่านั้น  เมื่อถึงหน้าหน้าฝน ก็ควรเช็คอุปกรณ์ อะไหล่รถทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยในการรถใช้ถนนของทุกคน

 

 

เครดิต wwwautospinn.com