สภาตำรวจแห่งสหราชอาณาจักร ออกคำเตือนให้เจ้าของรถที่ใช้กุญแจแบบอัจฉริยะ (Keyless) ควรเก็บกุญแจรถไว้ในกล่องโลหะอีกชั้นหนึ่งแม้ว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีอยู่ภายในบ้านก็ตาม มิเช่นนั้นอาจถูกหัวขโมยเชิดรถหนีไปได้อย่างง่ายดาย

สภาหัวหน้าตำรวจแห่งชาติของสหราชอาณาจักร หรือ National Police Chiefs’ Council (NPCC) เปิดเผยว่าอัตราการโจรกรรมรถยนต์ในสหราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 3.1% ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของระบบกุญแจแบบอัจฉริยะ หรือ Keyless นั่นเอง

โดยกลุ่มหัวขโมยสามารถใช้อุปกรณ์ขั้นสูงเพื่อรับสัญญาณจากกุญแจแบบอัจฉริยะที่ถูกเก็บไว้อยู่ภายในบ้าน จากนั้นก็จะกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์พกพาอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้หัวขโมยเหล่านี้สามารถปลดล็อกและสตาร์ทเครื่องยนต์ขับออกไปได้อย่างง่ายดายราวกับเป็นเจ้าของรถจริงๆ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคลิปวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง 20 วินาทีเท่านั้น

ดังนั้น NPCC จึงขอความร่วมมือให้เจ้าของรถในสหราชอาณาจักร ให้นำกุญแจรถไปใส่ไว้ในกล่องโลหะหรือกระเป๋าที่สามารถปิดกั้นสัญญาณวิทยุได้ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการวางกุญแจไว้ใกล้กับหน้าต่างหรือกำแพง เพื่อป้องกันไม่ให้หัวขโมยสามารถสแกนสัญญาณเจอ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมรถยนต์ที่ใช้กุญแจแบบ Keyless ลงได้

     นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าก่อนเดินออกไปจากรถทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถถูกล็อกเรียบร้อยแล้วจริงๆ รวมถึงให้ลองตรวจสอบกับผู้ผลิตว่าสามารถปิดสัญญาณรีโมทเป็นการชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานได้หรือไม่

 

 

ข้อมูล :Twitter – National Police Chiefs’ Council (NPCC),NPCC

เครดิต www.sanook.com