กลุ่มบริษัท ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ประเทศเกาลี ได้นำเสนอแผน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากไฮโดรเจน พร้อมทั้งประกาศสนับสนุนการใช้พลังงานไฮโดรเจนภายในปี 2040 ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆและโซลูชันแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Solution) สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและคมนาคมต่างๆ

 Hyundai Motor Group Hydrogen Wave

เพื่อเป็นการเน้นย้ำความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนทุกประเภท ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานไฟฟ้า ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าเซลส์เชื้อเพลิงและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ รวมไปถึงการใช้งานระบบเซลส์เชื้อเพลิงต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ทุกรุ่นของกลุ่ม ภายในปี 2028 โดยกลยุทธ์นี้จะทำให้กลุ่มบริษัท ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป กลายเป็นแนวหน้าในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนในอนาคต

นับตั้งแต่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเซลส์เชื้อเพลิง (FCEV) ครั้งแรกในปี 1998 กลุ่มบริษัทฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ได้เตรียมตัวเพื่อการใช้พลังงานไฮโดรเจนมาโดยตลอด โดยในปี 2013 ฮุนได ทูซอน FCEV (ix35 Fuel Cell) ได้รับการเปิดตัวสู่ตลาดและเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตรถยนต์ FCEV สู่ตลาดหลัก และต่อมาในปี 2018 ฮุนได ได้เปิดตัว NEXO ซึ่งเป็น SUV ไฟฟ้าเซลส์เชื้อเพลิงเจเนอเรชั่นใหม่ และ XCIENT Fuel Cell รถบรรทุกไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่รุ่นแรกของโลกในปี 2020

ฮุนได กรุ๊ป ได้แบ่งปันแผนงานเพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านทางการใช้พลังงานไฮโดรเจน เริ่มจากกลุ่มยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า อีกทั้งยังต้องใช้ระยะทางในการขนส่งมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มยานพาหนะส่วนบุคคล ทางกลุ่มบริษัทจึงมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รุ่นใหม่สำหรับตลาดโลก ทั้งรถประจำทางและรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งจะมาในรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าเซลส์เชื้อเพลิง (FCEV) และรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) ภายในปี 2028 กลุ่มบริษัทตั้งใจจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่มีการใช้เทคโนโลยีเซลส์เชื้อเพลิงในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทุกรุ่น

ฮุนไดเชื่อว่าพลังงานไฮโดรเจนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนในอนาคต และจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และกว่า 2 ทศวรรตของการเป็นแนวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเซลส์เชื้อเพลิง กลุ่มบริษัทฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป จะขยายการใช้เทคโนโลยีเซลส์เชื้อเพลิงนี้ไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Solution) ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้งานพลังงานในรูปแบบอื่นๆ

ฮุนไดได้เตรียมแผนงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ผ่านทางการใช้พลังงานไฮโดรเจน เริ่มจากกลุ่มยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า อีกทั้งยังต้องใช้ระยะทางในการขนส่งมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มยานพาหนะส่วนบุคคล ทางกลุ่มบริษัทจึงมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รุ่นใหม่สำหรับตลาดโลก ทั้งรถประจำทางและรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งจะมาในรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าเซลส์เชื้อเพลิง (FCEV) และรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) ภายในปี 2028

คอนเทนต์หน้า จะมาแนะนำรถยนต์แต่ละรุ่นของฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ที่ได้พัฒนารถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานไฮโดรเจนว่ามีรุ่นไหนบ้าง ตามติดไว้ได้เลย

 

 

เครดิต www.autospinn.com