การเปลี่ยนยางรถยนต์เส้นใหม่แต่ละครั้ง นอกจากจะเลือกซื้อยี่ห้อและรุ่นที่ตรงกับความต้องการแล้ว ยังควรสังเกต “เดือน-ปี” ที่ผลิตยางแต่ละเส้นด้วย เพื่อให้ได้ยางในราคาที่เหมาะสมที่สุดนั่นเอง

วิธีตรวจสอบวัน-เดือน-ปีที่ผลิตยาง

วันที่ผลิตยางสามารถตรวจสอบได้บริเวณแก้มยางด้านนอก ซึ่งจะระบุเป็นตัวเลขจำนวน 4 หลัก อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือวงรี โดยยางทุกเส้นที่ผลิตขึ้นหลังปี ค.ศ.2000 จะระบุตัวเลขดังกล่าวไว้ตามมาตรฐานสากล

เมื่อได้ตัวเลขจำนวน 4 หลักดังกล่าวมาแล้ว ให้แบ่งออกตัวเลขออกเป็น 2 หลักด้านหน้า และ 2 หลักด้านหลัง โดยตัวเลข 2 หลักด้านหน้าหมายถึงสัปดาห์ที่ยางเส้นนั้นถูกผลิตขึ้น ส่วนตัวเลข 2 หลักด้านหลังหมายถึงปี ค.ศ. ที่ยางเส้นนั้นถูกผลิตขึ้นนั่นเอง

ยกตัวอย่างภาพที่ปรากฏด้านบนนี้ แสดงให้เห็นตัวเลข “0320” นั่นแปลว่ายางเส้นนี้ถูกผลิตขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของปี 2020 จึงกล่าวได้ว่ายางเส้นนี้ถูกผลิตขึ้นในช่วงราวเดือนมกราคมของปี ค.ศ. 2020 นั่นเองครับ

ยางเก่าเก็บเกินปีก็ซื้อมาใช้ได้เช่นกัน

โดยปกติแล้วยางรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงาน หากมีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม ก็จะมีอายุการเก็บรักษาในที่เก็บโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี (อ้างอิงจากเว็บไซต์บริดสโตนประเทศไทย) แต่หากเก็บรักษาไม่ถูกวิธี หรือปล่อยให้ยางสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์ ก็จะทำให้อายุของยางสั้นลงเมื่อนำมาใช้งาน

อย่างไรก็ดี การเลือกซื้อยางเก่าเก็บข้ามปีถือเป็นอีกทางเลือกในการช่วยประหยัดค่าเปลี่ยนยางได้ เนื่องจากผู้ขายมักมีส่วนลดพิเศษสำหรับยางที่ถูกผลิตขึ้นข้ามปี หรือยางที่ผลิตมานานกว่า 1 ปีขึ้นไป (เว้นแต่เปลี่ยนยางช่วงต้นปี แต่ได้ยางที่ผลิตช่วงปลายปีที่ผ่านมา อันนี้ก็ถือว่าเป็นยางใหม่จากโรงงาน จึงไม่ค่อยมีส่วนลดเท่าใดนัก)

     ดังนั้นก่อนเปลี่ยนยางทุกครั้งจึงควรดูเดือน-ปีที่ผลิตยางควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะได้ควักกระเป๋าจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสมนั่นเองครับ

 

 

เครดิต www.sanook.com