หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า นอกจากการซื้อบ้านซึ่งมีมูลค่าสูงแล้ว ปัจจุบันการซื้อรถมือสองอาจต้องมีผู้กู้ร่วม หรือ ผู้ค้ำประกันด้วย สถานะทั้งสองนี้ทั้งผู้กู้ร่วม VS ผู้ค้ำประกันซื้อรถต่างกันยังไง


ผู้กู้ร่วม VS ผู้ค้ำประกัน ซื้อรถ ต่างกันยังไง

ปัจจุบันหากต้องการซื้อรถมือสองผ่านไฟแนนซ์ สามารถยื่นกู้คนเดียวได้ โดยไฟแนนซ์จะพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอไฟแนนซ์รถมือสอง ซึ่งบางคนอาจมีภาระหนี้ในการผ่อนทรัพย์สินอื่นอยู่ด้วย ทางไฟแนนซ์อาจมีทางช่วยให้ผู้ขออนุมัติผ่านการอนุมัติได้ง่ายขึ้น หากมีผู้กู้ร่วม หรือมีผู้ค้ำประกัน ซี่งทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร


การกู้ร่วม คืออะไร

ก่อนอื่นต้องเข้าใจด้วยว่า การกู้ซื้อรถร่วมกันคือ ผู้ที่ขอสินเชื่อรถจากไฟแนนซ์ร่วมกับผู้กู้อีกคนหรือผู้กู้หลัก โดยไฟแนนซ์นั้นๆ จะนำประวัติทางการเงิน รายได้ต่อเดือน และภาระหนี้สินในขณะขอสินเชื่อรถของผู้กู้ร่วมมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วย ดังนั้นจึงทำให้ผู้กู้ร่วมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบชำระหนี้สินเชื่อรถที่ได้รับอนุมัติจากไฟแนนซ์ร่วมกับผู้กู้หลักตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อรถด้วย

ผู้กู้ร่วม คือใคร

ผู้กู้ร่วม คือ บุคคลที่มีฐานะเป็นลูกหนี้ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระหนี้ที่กู้มาเช่นเดียวกับผู้กู้หลัก ซึ่งบุคคลที่จะเป็นผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเท่านั้น เช่น พ่อ-แม่-ลูก สามี-ภรรยา หรือพี่น้องทางสายเลือด โดยไฟแนนซ์จะนำข้อมูลทั้งของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมาพิจารณาร่วมกันในการขออนุมัติสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน ความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

ผู้กู้ร่วมมีความจำเป็นในกรณีต่อไปนี้

 • ผู้กู้หลักมีรายได้น้อย ฐานเงินเดือนไม่พอต่อการผ่อนชำระค่างวด
 • ผู้กู้หลักมีรายได้สูง แต่มีภาระการใช้จ่ายหรือมีภาระหนี้เยอะ
 • ข้าราชการบำนาญ

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับผู้กู้หลัก เช่น พ่อแม่ลูก สามีภรรยา หรือพี่น้องสายเลือดเดียวกัน
 • ในกรณีสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถนำหลักฐานการแต่งงานมายืนยันได้
 • ในกรณีที่มีบุตร แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็สามารถนำสูติบัตรของบุตรมาเป็นหลักฐานได้เช่นกัน

ผู้ค้ำประกัน คือใคร

ผู้ค้ำประกัน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่รับรองการเป็นลูกหนี้ของผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ หรือเบี้ยวหนี้ จะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันต้องรับภาระในการชำระหนี้สินที่เหลือต่อทั้งหมด เพื่อเป็นการรับประกันกับไฟแนนซ์ในการกู้สินเชื่อรถมือสองว่าจะมีผู้รับผิดชอบหนี้ต่อนั่นเอง

ผู้ค้ำประกัน มีความจำเป็นในกรณีต่อไปนี้

 • ผู้กู้อายุน้อย ไม่เคยมีประวัติด้านการขอสินเชื่อมาก่อน
 • ผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี
 • วางเงินดาวน์รถค่อนข้างต่ำ

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • ผู้ค้ำประกันเป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้มั่นคง
 • มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้แน่นอน
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ หรือไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน

หากใครมีความจำในการซื้อรถมือสอง ต้องพิจารณาการใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกันให้เลือกดีๆ เพราะถ้าเราไม่มีวินัยในการชำระหนี้ ภาระก็จะตกไปอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ ส่วนไฟแนนซ์จะพิจารณาให้ผ่านการกู้ซื้อหรือไม่ขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆ ที่ไฟแนนซ์กำหนด

 

 

ที่มา masii,โตโยต้า ลีสซิ่ง

เครดิต www.autospinn.com