รถยนต์ยังมีความจำเป็นในการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บางคนคิดแล้วคิดอีก ถ้าจะซื้อรถใหม่ จะมีภาระก้อนใหญ่ทั้งการวางเงินดาวน์ การผ่อนรายเดือน ต้องคำนวณแล้วไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ซื้อด้วย วางแผนอย่างไร ก่อนถอยรถป้ายแดง

วางแผนอย่างไร ก่อนถอยรถป้ายแดง

แนวทางที่ต้องคำนึงถึงโดยรวมๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

มีหนี้อะไรปิดให้จบ

ก่อนจะถอยรถใหม่ป้ายแดง ให้เช็คว่า มีหนี้คงค้าง หรือติดเครดิตบูโรหรือไม่ ถ้ามีจะต้องทำเรื่องปิดให้เรียบร้อยก่อน กรณีติดเครดิตบูโรต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 2 ปี จึงจะเริ่มผ่อนรถได้ แต่ถ้าอยากซื้อเลย ต้องนำใบปิดเรื่องมายื่นกับไฟแนนซ์ และวางเงินดาวน์ก้อนใหญ่ประมาณ 40% ขึ้นไป

เตรียมเอกสาร

การเตรียมเอกสารซื้อรถ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือน (สลิปคาร์บอน) ย้อนหลัง 6 เดือน หากไม่มี ให้ใช้ใบรับรองเงินเดือน
  • สมุดบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อดูความสามารถในการชำระหนี้

ส่วนอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ก็ยังสามารถซื้อรถใหม่ได้ เพียงแต่ต้องมีหลักฐานทางการเงินที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน เพื่อใช้ตรวจสอบในการขออนุมัติสินเชื่อ เช่น สเตทเมนต์ หรือรายการเดินบัญชี หรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นต้น

วางเงินดาวน์

เงินดาวน์ คือ เงินสดที่ต้องออกเงินซื้อรถเองเป็นส่วนแรก เมื่อหักลบจากราคารถแล้ว เหลือเท่าไหร่ ไฟแนนซ์จะนำยอดที่เหลือหรือยอดจัดไฟแนนซ์ ไปคูณเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อคิดยอดผ่อนชำระที่ต้องจ่ายต่อเดือน หากเงินดาวน์สูง ภาระผ่อนในแต่ละเดือนยิ่งต่ำลง

ระยะเวลาผ่อนชำระ

จำนวนงวดผ่อนชำระ ที่ยิ่งผ่อนนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง โดยส่วนมากจำนวนงวดที่นิยมกันจะอยู่ที่ประมาณ 48 เดือน หรือ 60 เดือน ถ้านานกว่านี้ ดอกเบี้ยจะสูงขึ้น หรือทำให้ต้องจ่ายเกินกว่าราคาจริงมากไป

หากเราวางแผนการซื้อรถดี ก็สามารถชำระหนี้ได้อย่างสบายๆ โดยไม่มีข้อกังวลใดๆ อีกต่อไป

 

 

ที่มา easysunday,กรุงศรี ออโต้

เครดิต www.autospinn.com